Home » PatientGO Terms – Thai

PatientGO Terms – Thai

PatientGO – สัญญาให้สิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ขั้นปลาย (“EULA” หรือ “สัญญา”)

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2020

EULA หรือสัญญาฉบับนี้ (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) และข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม ที่รวมไว้ใน EULA ด้วยการอ้างอิง ให้เรียกรวมกันว่าข้อกำหนดการใช้งาน) ของเรา และใช้บังคับกับการใช้แอป PatientGO ของคุณระหว่างที่คุณเข้าร่วมการทดลองทางคลินิก ข้อกำหนดการใช้งานแตกต่างจากข้อกำหนดที่ควบคุมการเข้าร่วมการทดลองทางคลินิกของคุณ (การทดลองทางคลินิก) แอป PatientGO เป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ทำให้คุณ ในฐานะผู้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิก สามารถจัดการการเดินทาง ที่พัก และการเบิกค่าใช้จ่ายคืนได้เท่านั้น

เราเป็นใคร

บริษัท Illingworth Research Group จำกัด เป็นเจ้าของแอปและผู้ให้บริการ PatientGO (เรียกรวมกันว่า "Illingworth" "พวกเรา" "เรา" หรือ “ของเรา” ในสัญญาฉบับนี้)

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแอป ต้องการความช่วยเหลือ หรือประสบปัญหาขณะใช้แอป โปรดติดต่อเราโดยการส่งอีเมลหาเราที่ patientgo@illingworthresearch.com

เราจะสื่อสารกับคุณอย่างไร

 • เราจะติดต่อคุณผ่านทางอีเมล โทรศัพท์หรือ SMS ตามรายละเอียดการติดต่อที่คุณได้ให้เราไว้เพื่อจองและจัดการการเดินทาง ที่พักและ/หรือการเบิกค่าใช้จ่ายคืนระหว่างการเข้าร่วมการทดลองทางคลินิก

เพื่อเป็นการตอบแทนต่อการที่คุณตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน คุณสามารถ:

 • ดาวน์โหลดหรือคัดลอกแอปลงบนอุปกรณ์ใดก็ได้ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบขั้นต่ำดังรายละเอียดด้านล่าง:
  • ข้อกำหนดของระบบ iOS ขั้นต่ำคือ iPhone 6s/iOS 13 SDK
  • สำหรับระบบ Android คือ android 6 OS และอุปกรณ์ที่รองรับ
  • สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปเพื่อรองรับเวอร์ชันล่าสุด (ในช่วงเวลาของการพัฒนา) ของเบราว์เซอร์ Safari (Apple) Google Chrome และ Microsoft Edge
 • ดู ใช้ และแสดงแอปบนอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเท่านั้น
 • ใช้เอกสารข้อมูลผู้ป่วยที่มอบให้เพื่อสนับสนุนการติดตั้งและการใช้แอปที่ได้รับอนุญาต
 • เราให้สิทธิ์คุณในการใช้แอปตามที่ระบุไว้ในสิทธิ์การใช้งานด้านล่าง คุณไม่มีสิทธิ์โอนแอปให้แก่ผู้อื่น ไม่ว่าเพื่อให้ได้เงิน สิ่งอื่น ๆ หรือโดยไม่ได้อะไรตอบแทนก็ตาม หากคุณจำหน่ายอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งแอป คุณจะต้องลบแอปออกจากอุปกรณ์ที่จำหน่ายด้วย

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี

แอปนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเด็ก (“เด็ก” คือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ในกรณีที่เด็กเข้าร่วมการทดลองทางคลินิกที่มีการเผยแพร่แอป เฉพาะบุคคลที่เป็นผู้ปกครองของเด็กเท่านั้นที่สามารถดาวน์โหลดและใช้งานแอปได้ และบุคคลดังกล่าวจะต้องยื่นคำขอเกี่ยวกับแอปในนามของเด็กด้วย

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

เรามอบข้อมูลบางอย่างให้แก่คุณ เกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงข้อมูลประเภทพิเศษ) ตลอดจนเป้าหมายในการประมวลผลข้อมูลและสิทธิ์ของคุณ ที่เกี่ยวกับข้อมูลในนโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดทราบว่าการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่มีทางเป็นส่วนตัวหรือปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ และข้อความหรือข้อมูลที่คุณส่งผ่านแอปอาจจะถูกผู้อื่นอ่านหรือดักจับได้ ถึงแม้ว่าจะมีประกาศพิเศษว่าการส่งข้อมูลใด ๆ ถูกเข้ารหัสไว้ก็ตาม

ให้นำข้อกำหนดของ iTunes และ Google Play มาใช้บังคับด้วย

กฎระเบียบและนโยบายของ iTunes และ Google Play อาจควบคุมวิธีที่คุณสามารถใช้แอปได้ด้วย และให้มีการนำกฎระเบียบและนโยบายดังกล่าวมาใช้บังคับ แทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ ในกรณีที่กฎระเบียบและนโยบายแตกต่างจากข้อกำหนด

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน

เราอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อจัดการกับฟีเจอร์เพิ่มเติมที่เรานำเข้ามาใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานของเรา และเราก็ขอส่งเสริมให้คุณหมั่นตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง

การอัปเดตแอป

เราอาจอัปเดตแอปโดยอัตโนมัติเป็นครั้งคราวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ยกระดับฟังก์ชันการทำงาน สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการหรือจัดการกับประเด็นด้านความปลอดภัย หรือเราอาจจะขอให้คุณอัปเดตแอป เนื่องจากเหตุผลเหล่านี้ หากคุณเลือกที่จะไม่ติดตั้งแอปที่อัปเดตดังกล่าว หรือหากคุณเลือกที่จะไม่อัปเดตแอปโดยอัตโนมัติ คุณก็อาจจะไม่สามารถใช้งานแอปได้ต่อไป

หากมีคนอื่นเป็นเจ้าของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้อยู่

หากคุณดาวน์โหลดหรือสตรีมแอปลงบนโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของคุณ คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของให้ดำเนินการดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นหรือไม่ก็ตาม

สิทธิ์การใช้งาน

ให้เรียกซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ PatientGO ข้อมูลที่ให้พร้อมกับซอฟต์แวร์ รวมถึงการอัปเดตและส่วนเสริมเพิ่มเติมรวมกันว่า “แอป” Illingworth ขอมอบสิทธิ์การใช้งานที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ แบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้ อย่างจำกัดเพื่อให้คุณสามารถดาวน์โหลด ติดตั้งและใช้แอปเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของตนเองโดยเฉพาะตามข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

ข้อจำกัดด้านสิทธิ์การใช้งาน

คุณตกลงว่าคุณจะไม่:

 1. ให้เช่า ให้เช่าช่วง ให้ยืม ส่งมอบหรือเผยแพร่แอปโดยประการอื่น ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ให้แก่บุคคลใดก็ตาม โดยไม่ได้รับคำยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน
 2. คัดลอกแอป เว้นเสียแต่ว่าเป็นการใช้งานแอปตามปกติ หรือจำเป็นแก่การสำรองข้อมูลหรือความปลอดภัยด้านการปฏิบัติการ
 3. แปล รวม ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือทำให้แอปแตกต่างออกไป ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่อนุญาตให้มีการรวมหรือผนวกรวมแอปหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปเข้ากับโปรแกรมอื่น ๆ เว้นเสียแต่ว่าจำเป็นแก่การใช้แอปบนอุปกรณ์ตามที่ได้รับอนุญาตในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
 4. ถอดรหัส แยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือสร้างงานสร้างสรรค์ โดยอาศัยแอป ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือพยายามทำสิ่งดังกล่าว เว้นเสียแต่ว่า (ตามมาตรา 50B และ 296A ของกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ การออกแบบและสิทธิบัตร ปี 1988) การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นเรื่องต้องห้าม เนื่องจากจำเป็นที่จะแยกส่วนแอปเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จำเป็นแก่การสร้างโปรแกรมอิสระ ที่สามารถใช้กับแอปหรือโปรแกรมอื่น (วัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต) แต่ทั้งนี้ ข้อมูลที่คุณได้มาจากกิจกรรมดังกล่าวจะต้อง:
  1. ไม่ถูกเปิดเผยหรือสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ ที่ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเปิดเผยหรือสื่อสารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต โดยไม่ได้รับคำยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรและ
  2. ไม่ใช้เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ ที่คล้ายคลึงกับแอปเป็นอย่างมาก เก็บไว้อย่างปลอดภัยและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
  3. ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมด้านเทคโนโลยีหรือกฎหมายและข้อบังคับด้านการส่งออกที่ใช้บังคับกับเทคโนโลยีที่ใช้หรือที่แอปสนับสนุนทั้งหมด

ข้อจำกัดการใช้งานที่เหมาะสม

คุณจะต้อง:

 1. ไม่ใช้แอปอย่างผิดกฎหมาย เพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือในรูปแบบใด ๆ ก็ตามที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ หรือกระทำการฉ้อโกงหรือมุ่งร้าย เช่น ด้วยการแฮ็กหรือใส่โค้ดที่มุ่งร้าย เช่น ไวรัสหรือข้อมูลที่อันตรายลงไปในแอปหรือระบบปฏิบัติการใด ๆ
 2. ไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวกับการใช้แอปของคุณ รวมถึงด้วยการส่งเนื้อหา (ตราบเท่าที่การใช้งานดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดเหล่านี้)
 3. ไม่ถ่ายโอนเนื้อหาที่หมิ่นประมาท ทำให้ผู้อื่นขุ่นเคืองหรือไม่พึงประสงค์โดยประการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอปของคุณ
 4. ไม่ใช้แอปในรูปแบบที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ปิดการใช้งาน เพิ่มภาระ กระทบหรือทำให้ระบบหรือการรักษาความปลอดภัยของเราเสียหายหรือแทรกแซงกับผู้ใช้คนอื่น ๆ และ
 5. ไม่รวบรวมหรือเก็บข้อมูลจากระบบของเราหรือพยายามถอดรหัสการถ่ายโอนข้อมูลจากหรือไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีการใช้แอป

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในแอปทั่วโลกเป็นของเราและมีการมอบสิทธิ์การใช้งานแอป (โดยไม่ได้จำหน่าย) ให้แก่คุณ คุณไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับแอป นอกเหนือจากสิทธิ์ในการใช้งานตามข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้

ความรับผิดชอบของเราต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณได้รับ

เรารับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณได้รับ ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ อันเกิดจากเรา หากเราไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายของคุณที่เป็นผลที่สามารถคาดการณ์ได้จากการที่เราฝ่าฝืนข้อกำหนดของเราหรือการที่เราไม่ได้ใช้ความระมัดระวังและทักษะตามสมควร แต่เราไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ จะถือว่าสามารถคาดการณ์ถึงการสูญเสียหรือความเสียหายได้ หากชัดเจนแล้วว่าจะเกิดขึ้น ขณะที่คุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โดยทั้งเราและคุณรู้ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ เราไม่จำกัดหรือไม่รวมความรับผิดชอบต่อคุณ ทุกรูปแบบ ในกรณีที่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของพนักงาน ตัวแทนหรือผู้รับจ้างช่วงของเรา หรือสำหรับการฉ้อโกงหรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จ

เราจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของคุณเมื่อใด หากเนื้อหาดิจิทัลที่มีตำหนิที่เรามอบให้ ได้ทำให้อุปกรณ์หรือเนื้อหาดิจิทัลของคุณเกิดความเสียหาย เราจะซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือจ่ายเงินชดเชยให้คุณ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำของเราในการอัปเดตแอปที่เสนอให้คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการที่คุณไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือมีข้อกำหนดของระบบขั้นต่ำตามที่เราแจ้งให้ทราบ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการขาดทุนของธุรกิจ แอปนี้มีไว้ใช้ภายในและเป็นการส่วนตัว หากคุณใช้แอปเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ ธุรกิจหรือเพื่อการขายต่อ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียกำไร ลูกค้า

ธุรกิจที่หยุดชะงักลงหรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจของคุณ

ขีดจำกัดของแอป แอปนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปและช่วยเหลือคุณจัดการเดินทาง ที่พักและการเบิกค่าใช้จ่ายคืนระหว่างที่คุณเข้าร่วมการทดลองทางคลินิกเท่านั้น แอปนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำที่คุณควรเชื่อถือ คุณจะต้องขอคำแนะนำจากมืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนดำเนินการ หรือละเว้นการดำเนินการใด ๆ ตามข้อมูลที่ได้จากแอป ถึงแม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการอัปเดตข้อมูลที่แอปมอบให้ แต่เราไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือปริยาย

โปรดสำรองเนื้อหาและข้อมูลที่ใช้ในแอป เราแนะนำให้คุณสำรองเนื้อหาและข้อมูลที่ใช้ในแอป เพื่อปกป้องตนเอง ในกรณีที่แอปมีปัญหา

เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา หากความช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปของเราล่าช้าเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อแจ้งให้คุณทราบ นอกจากนี้ เราจะดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบจากความล่าช้าให้เหลือน้อยที่สุด แต่ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่หากมีความเสี่ยงที่จะเกิดความล่าช้าเป็นอย่างมาก คุณสามารถติดต่อเราเพื่อบอกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับเราได้ โปรดทราบว่าการบอกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับเราจะไม่ทำให้การเข้าร่วมการทดลองทางคลินิกของคุณสิ้นสุดลง ซึ่งจะได้รับการจัดการแยกต่างหากและเป็นอิสระ

เราอาจยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการใช้แอป หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

เราอาจยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการใช้แอปได้ทุกเมื่อ ด้วยการติดต่อคุณ หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้อย่างร้ายแรง หากสิ่งที่คุณได้ทำลงไปสามารถแก้ไขได้ เราจะเปิดโอกาสให้คุณแก้ไขได้ตามสมควร

หากเรายกเลิกสิทธิ์ของคุณในการใช้แอป

 1. คุณจะต้องหยุดทำกิจกรรมทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงการใช้แอปด้วย
 2. คุณจะต้องลบหรือถอนการติดตั้งแอปจากอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณมีไว้ในครอบครอง และทำลายสำเนาแอปทั้งหมดที่คุณมีทันที และยืนยันกับเราด้วยว่าคุณได้ดำเนินการนี้แล้ว
 3. เราอาจเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลและถอนการติดตั้งแอปได้

อายุสัญญาและการบอกเลิกสัญญา

 1. สัญญาฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าคุณหรือเราจะได้บอกเลิก
 2. การบอกเลิกสัญญาฉบับนี้จะไม่เป็นการทำให้การเข้าร่วมการทดลองทางคลินิกของคุณสิ้นสุดลง ซึ่งผู้สนับสนุน/บุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้ง และไม่เกี่ยวข้องกับ Illingworth จะเป็นผู้ดูแล
 3. นอกจากนี้ คุณยังสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ด้วยการลบแอปพลิเคชันและสำเนาทั้งหมดออกจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เราส่งเสริมให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามคำขอทั้งหมด โดยใช้แอปนี้ ก่อนดำเนินการดังกล่าว
 4. Illingworth อาจใช้ดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวทุกเมื่อ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือไม่มีเหตุผลเลยก็ได้ เพื่อระงับหรือบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวก็ได้

ข้อกำหนดสำคัญอื่น ๆ

 1. เราอาจโอนสิทธิ์และภาระหน้าที่ของคุณตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ไปให้องค์กรอื่น เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ หากเราดำเนินการเช่นนี้ และเราจะตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าการโอนสิทธิ์และภาระหน้าที่ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ของคุณ
 2. คุณต้องได้รับคำยินยอมจากเราเพื่อโอนสิทธิ์ของคุณให้แก่ผู้อื่น
 3. คุณมีสิทธิ์โอนเฉพาะสิทธิ์หรือภาระหน้าที่ของคุณตามข้อกำหนดเหล่านี้ให้แก่บุคคลอื่น หากเราได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
 4. สัญญาฉบับนี้จะไม่ทำให้บุคคลภายนอกมีสิทธิ์ในการใช้บังคับข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้
 5. หากข้อกำหนดส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะ จะมีการเปลี่ยนแปลงและตีความข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ นอกจากนี้ ข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์
 6. ถึงแม้ว่าเราจะบังคับใช้สัญญาฉบับนี้ล่าช้า แต่เราก็ยังสามารถบังคับใช้ได้อยู่ในภายหลัง หากเราไม่ได้ยืนกรานทันทีให้คุณดำเนินการใด ๆ ที่คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือหากเราดำเนินการต่อคุณล่าช้า หลังจากที่คุณได้ฝ่าฝืนสัญญาฉบับนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว และจะไม่เป็นการขัดขวางให้เราไม่ดำเนินการกับคุณในภายหลัง