Home » PatientGO Terms – Romanian

PatientGO Terms – Romanian

PatientGO - Acord de licență pentru utilizatorul final ("EULA” sau "Acord”)

Ultima actualizare 23 iunie 2020

Prezentul EULA sau acord (împreună cu politica noastră de confidențialitate) și orice alte condiții suplimentare de utilizare încorporate prin referință în EULA, formează împreună condițiile de utilizare) și se aplică utilizării aplicației PatientGO pe parcursul participării dvs. la studiul clinic. Condițiile de utilizare sunt diferite de oricare dintre condițiile care reglementează participarea dvs. la studiul clinic (studiu clinic). Aplicația PatientGO este o aplicație mobilă care vă permite, ca participant la un studiu clinic, să vă gestionați numai deplasarea, cazarea și rambursarea cheltuielilor.

Cine suntem

Illingworth Research Group Limited este proprietarul aplicației și furnizorul serviciului PatientGO (denumit în mod colectiv „Illingworth”, „noi”, „nouă” sau „nostru/noastră” în prezentul acord).

Dacă aveți întrebări, aveți nevoie de asistență sau aveți probleme la utilizarea aplicației, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la patientgo@illingworthresearch.com

Cum vom comunica cu dvs.

 • Vă vom contacta prin e-mail, telefon sau prin SMS folosind datele de contact pe care ni le-ați furnizat pentru rezervări și gestionarea deplasărilor, cazării și/sau rambursării cheltuielilor pe parcursul participării dvs. la studiul clinic.

În schimbul acordului dvs. de a respecta condițiile de utilizare, puteți:

 • să descărcați sau să copiați aplicația pe orice dispozitiv care îndeplinește cerințele minime de sistem, așa cum sunt detaliate mai jos:
  • pentru iOS, cerința minimă de sistem este iPhone 6s/iOS 13 SDK;
  • pentru sistemul de operare Android, Android 6 și dispozitivele acceptate;
  • pentru aplicațiile web, aplicația este optimizată pentru cele mai recente versiuni (la momentul dezvoltării) de Safari (Apple), Google Chrome și Microsoft Edge.
 • să vizualizați, să utilizați și să afișați aplicația pe astfel de dispozitive numai în scopuri personale;
 • să utilizați fișele cu datele despre pacient furnizate pentru a vă ajuta la instalarea și utilizarea permisă a aplicației;
 • Vă oferim dvs. personal dreptul de a utiliza aplicația așa cum este specificat mai jos în Licență. Nu puteți transfera altcuiva aplicația, nici contra-cost, nici pentru orice altceva, nici gratuit. Dacă vindeți orice dispozitiv pe care este instalată aplicația, trebuie să eliminați aplicația de pe dispozitivul care este vândut.

Dacă aveți sub 18 ani

Aplicația nu este destinată utilizării de către copii (un „copil” este orice persoană cu vârsta sub 18 ani). În cazul în care un copil participă la studiul clinic în care este pusă la dispoziție aplicația, aceasta este disponibilă pentru descărcare și utilizare numai pentru persoana care deține responsabilitatea părintească pentru copil, iar orice solicitare din cadrul aplicației trebuie făcută de către persoana respectivă în numele copilului.

Confidențialitatea dvs.

Vă oferim anumite informații despre modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal (inclusiv date din categorii speciale) și în ce scopuri și drepturile dvs. în legătură cu datele respective în cadrul politicii de confidențialitate.

Rețineți că transmisiile pe internet nu sunt niciodată complet private sau sigure și că orice mesaj sau informație pe care o trimiteți utilizând aplicația poate fi citită sau interceptată de alții, chiar dacă există o notificare specială conform căreia o anumită transmisie este criptată.

Se aplică, de asemenea, condițiile iTunes și Google Play

Modalitățile în care puteți utiliza aplicația pot fi, de asemenea, controlate de regulile și politicile iTunes și Google Play, iar aceste reguli sau politici se vor aplica în locul acestor condiții în cazul în care există diferențe între cele două.

Modificări ale condițiilor de utilizare

Este posibil să trebuiască să modificăm condițiile de utilizare pentru a reflecta modificările în legislație sau cele mai bune practici sau pentru a gestiona caracteristicile suplimentare pe care le introducem. Ne rezervăm dreptul de modificare a condițiilor de utilizare și vă încurajăm să consultați periodic condițiile de utilizare pentru eventualele modificări.

Actualizarea aplicației

Din când în când, putem actualiza automat aplicația pentru a îmbunătăți performanța, pentru a îmbunătăți funcționalitatea, pentru a reflecta modificările sistemului de operare sau pentru a rezolva problemele de securitate. Alternativ, vă putem solicita să actualizați aplicația din aceste motive. Dacă alegeți să nu instalați astfel de actualizări sau dacă renunțați la actualizările automate, este posibil să nu puteți continua să utilizați aplicația.

Dacă altcineva deține telefonul sau dispozitivul pe care îl utilizați

Dacă descărcați sau transmiteți în flux aplicația pe orice telefon sau alt dispozitiv care nu vă aparține, trebuie să aveți permisiunea proprietarului pentru a face acest lucru. Veți fi responsabil pentru respectarea acestor condiții de utilizare, indiferent dacă dețineți sau nu telefonul sau alt dispozitiv.

Licență

Software-ul aplicației mobile PatientGO, datele furnizate împreună cu software-ul și orice actualizări sau extensii ale acestuia sunt, colectiv, „Aplicația”. Illingworth vă acordă o licență revocabilă, neexclusivă, netransferabilă, limitată pentru a descărca, instala și utiliza aplicația numai în scopuri personale, necomerciale, strict în conformitate cu condițiile prezentului acord.

Restricții ale licenței

Sunteți de acord că nu veți:

 1. închiria, sublicenția, împrumuta, furniza sau pune la dispoziție în orice alt mod aplicația în orice formă, în totalitate sau parțial, niciunei persoane, fără consimțământul prealabil în scris din partea noastră;
 2. copia aplicația, exceptând cazul în care acest lucru face parte din utilizarea normală a aplicației sau în cazul în care este necesar în scopuri de efectuare a copiei de rezervă sau în scopuri de securitate operațională;
 3. traduce, contopi, adapta, varia, schimba sau modifica aplicația integrală sau orice parte a aplicației, și nici nu veți permite ca aplicația sau orice parte a acesteia să fie combinată cu sau să fie încorporată în orice alte programe, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru utilizarea aplicației pe dispozitive, așa cum este permis în aceste condiții de utilizare;
 4. dezasambla, decompila, reface sursa sau crea lucrări derivate pe baza aplicației integrale sau a oricărei părți a aplicației și nici nu veți încerca să faceți astfel de lucruri, cu excepția cazului în care (în virtutea secțiunilor 50B și 296A din Legea din 1988 privind dreptul de autor, modelele și brevetele) astfel de acțiuni nu pot fi interzise deoarece sunt necesare pentru a decompila aplicația pentru a obține informațiile necesare pentru a crea un program independent care poate fi operat cu aplicația sau cu un alt program (obiectiv permis) și cu condiția ca informațiile obținute de dvs. în timpul acestor activități:
  1. nu sunt divulgate sau comunicate fără consimțământul nostru prealabil scris către orice terță parte pentru care nu este necesar să-i fie dezvăluite sau comunicate pentru a atinge obiectivul permis; și
  2. nu sunt utilizate pentru a crea niciun software care este în mod substanțial similar în expresie cu aplicația; sunt păstrate în siguranță; și sunt utilizate numai pentru obiectivul permis;
  3. respectă toate legile și reglementările aplicabile privind controlul tehnologiei sau exportul care se aplică tehnologiei utilizate sau acceptate de aplicație.

Restricții de utilizare acceptabile

Nu trebuie să:

 1. utilizați aplicația în niciun mod ilegal, în niciun scop ilegal sau în nici un mod incompatibil cu aceste condiții, sau să acționați în mod fraudulos sau rău intenționat, de exemplu, prin piratare sau inserarea unui cod rău intenționat, cum ar fi viruși sau date dăunătoare, în aplicație sau în orice sistem de operare;
 2. încălcați drepturile noastre de proprietate intelectuală sau ale oricăror terțe părți cu privire la utilizarea de către dvs. a aplicației, inclusiv prin trimiterea oricărui material (în măsura în care o astfel de utilizare nu este acceptată de aceste condiții);
 3. să transmiteți niciun material care este defăimător, ofensator sau în alt mod inacceptabil în legătură cu utilizarea de către dvs. a aplicației;
 4. să utilizați aplicația într-un mod care ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita, afecta sau compromite sistemele sau securitatea noastră sau ar interfera cu alți utilizatori; și
 5. colectați sau culegeți informații sau date din sistemele noastre sau să încercați să descifrați orice transmisii către sau de la serverele care rulează aplicația.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală din aplicație din întreaga lume ne aparțin, iar drepturile din aplicație vă sunt licențiate (nu vândute). Nu aveți alte drepturi de proprietate intelectuală în sau privind aplicația, în afară de dreptul de a o utiliza în conformitate cu condițiile prezentului acord.

Răspunderea noastră pentru pierderi sau daune suferite de dvs.

Suntem responsabili față de dvs. pentru pierderile și daunele previzibile cauzate de noi. În cazul în care nu respectăm aceste condiții, suntem responsabili pentru pierderea sau daunele pe care le suferiți, care sunt rezultatul previzibil al încălcării acestor condiții de utilizare sau ca urmare a lipsei atenției și competențelor rezonabile, dar nu suntem responsabili pentru pierderile sau daunele care nu sunt previzibile. Pierderile sau daunele sunt previzibile dacă este evident că se vor întâmpla sau dacă, în momentul în care ați acceptat aceste condiții de utilizare, atât noi, cât și dvs. știam că s-ar putea întâmpla. Nu excludem sau limităm în niciun fel răspunderea noastră față de dvs. în cazurile în care ar fi ilegal să facem acest lucru. Aceasta include răspunderea pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră sau neglijența angajaților, agenților sau subcontractanților noștri sau pentru fraudă sau înșelăciune săvârșită cu intenție.

Când suntem răspunzători pentru daunele aduse proprietății dvs. Dacă conținutul digital defect pe care l-am furnizat deteriorează un dispozitiv sau un conținut digital care vă aparține, fie vom repara defecțiunea, fie vă vom plăti despăgubiri. Cu toate acestea, nu vom fi răspunzători pentru daunele pe care le-ați fi putut evita urmând sfaturile noastre pentru a efectua gratuit o actualizare oferită sau pentru daunele cauzate de nerespectarea corectă a instrucțiunilor de instalare sau de lipsa cerințelor minime de sistem recomandate de noi.

Nu suntem răspunzători pentru pierderile de afaceri. Aplicația este pentru uz intern și privat. Dacă utilizați aplicația în orice scop comercial, de afaceri sau de revânzare, nu vom avea nicio răspundere față de dvs. pentru orice pierdere de profit, pierdere de afaceri, întrerupere a activității comerciale sau pierdere a oportunității de afaceri.

Limitări ale aplicației. Aplicația este furnizată pentru informații generale și pentru a vă asista cu organizarea deplasărilor, cazării și rambursarea cheltuielilor numai pe durata participării dvs. la studiul clinic. Nu oferă sfaturi pe care ar trebui să vă bazați. Trebuie să solicitați sfaturi profesionale sau de specialitate înainte de a efectua sau de a vă abține de la orice acțiune pe baza informațiilor obținute din aplicație. Deși depunem eforturi rezonabile pentru a actualiza informațiile furnizate de aplicație, nu furnizăm nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, că aceste informații sunt corecte, complete sau actualizate.

Vă rugăm să faceți o copie de rezervă pentru conținutul și datele utilizate cu aplicația. Vă recomandăm să faceți o copie de rezervă pentru orice conținut și date utilizate în legătură cu aplicația, pentru a vă proteja în caz de probleme cu aplicația.

Evenimente care nu țin de controlul nostru. Nu suntem responsabili pentru evenimentele care nu țin de controlul nostru. Dacă asistența noastră pentru aplicație este întârziată de un eveniment care nu ține de controlul nostru, vă vom contacta cât mai curând posibil pentru a vă informa și vom lua măsuri pentru a minimiza efectul întârzierii. Cu condiția să facem acest lucru, nu vom fi răspunzători pentru întârzierile cauzate de eveniment, dar dacă există riscul unei întârzieri substanțiale, ne puteți contacta pentru a rezilia contractul cu noi. Vă rugăm să rețineți că rezilierea contractului cu noi nu va încheia participarea dvs. la studiul clinic, care este gestionat independent și separat.

Putem pune capăt drepturilor dvs. de utilizare a aplicației dacă încălcați aceste condiții de utilizare.

Putem pune capăt drepturilor dvs. de utilizare a aplicației în orice moment, contactându-vă dacă ați încălcat în mod grav aceste condiții. Dacă ceea ce ați făcut poate fi corectat, vă vom oferi o oportunitate rezonabilă de a face acest lucru.

Dacă punem capăt drepturilor dvs. de utilizare a aplicației

 1. trebuie să opriți toate activitățile autorizate de aceste condiții, inclusiv utilizarea de către dvs. a aplicației;
 2. trebuie să ștergeți sau să eliminați aplicația de pe toate dispozitivele pe care le dețineți și să distrugeți imediat toate copiile aplicației pe care le aveți și să ne confirmați că ați făcut acest lucru;
 3. este posibil să vă accesăm dispozitivele de la distanță și să eliminăm aplicația de pe acestea.

Durată și reziliere

 1. Prezentul acord va rămâne în vigoare până la rezilierea de către dvs. SAU de către noi.
 2. Rezilierea prezentului acord nu va rezilia înscrierea dvs. la studiul clinic, la care participarea dvs. este supravegheată de sponsor/terțul său desemnat care este independent de Illingworth.
 3. De asemenea, puteți rezilia prezentul acord ștergând aplicația și toate copiile acesteia de pe dispozitivul dvs. mobil. Vă încurajăm să vă asigurați că toate solicitările făcute utilizând aplicația au fost îndeplinite înainte de a face acest lucru.
 4. Illingworth poate, la deplina sa discreție, în orice moment și din orice motiv sau fără niciun motiv, să suspende sau să rezilieze prezentul acord cu sau fără o notificare prealabilă.

Alte condiții importante

 1. Putem transfera drepturile și obligațiile noastre în conformitate cu aceste condiții de utilizare către o altă organizație. Vă vom anunța întotdeauna în scris dacă se întâmplă acest lucru și ne vom asigura că transferul nu vă va afecta drepturile.
 2. Aveți nevoie de acordul nostru pentru a vă transfera drepturile altcuiva.
 3. Puteți transfera drepturile sau obligațiile dvs. în temeiul acestor condiții unei alte persoane numai dacă suntem de acord în scris.
 4. Prezentul acord nu dă naștere niciunui drept pentru nicio terță parte de a aplica vreo condiție a prezentului acord.
 5. În cazul în care orice dispoziție a prezentului acord este considerată a fi inaplicabilă sau invalidă, această dispoziție va fi modificată și interpretată pentru a îndeplini obiectivele unei astfel de dispoziții în cea mai mare măsură posibilă în conformitate cu legislația aplicabilă, iar dispozițiile rămase vor continua să rămână în vigoare și să își producă efectele.
 6. Chiar dacă amânăm aplicarea prezentului acord, îl putem aplica ulterior. Dacă nu insistăm imediat să faceți orice vi se cere să faceți în conformitate cu aceste condiții de utilizare sau dacă amânăm să luăm măsuri împotriva dvs. în ceea ce privește încălcarea prezentului acord, asta nu va însemna că nu trebuie să faceți lucrurile respective și nu ne va împiedica să luăm măsuri împotriva dvs. la o dată ulterioară.