Home » PatientGO Terms – Hungarian

PatientGO Terms – Hungarian

PatientGO

Végfelhasználói licencszerződés ("EULA” vagy "Szerződés”)

Utolsó frissítés: 2020. június 23.

Ez az EULA vagy a Szerződés (az Adatvédelmi Szabályzattal együtt), valamint az EULA-ba hivatkozással beépített további használási feltételekkel együttesen a "Használati feltételek”, és alkalmazandók a PatientGO alkalmazás Ön általi használatára a klinikai vizsgálatban való részvétele során. A Használati feltételek különállóak minden olyan feltételtől, amely az Ön klinikai vizsgálatban (Klinikai vizsgálat) való részvételét szabályozza. A PatientGO egy mobilalkalmazás, amely a klinikai vizsgálat résztvevőjeként lehetővé teszi az Ön számára az utazás, a szállás és a költségtérítések kezelését.

Rólunk

Az Illingworth Research Group Limited az Alkalmazás tulajdonosa és a PatientGO szolgáltatója (továbbiakban együttesen "Illingworth”, "mi”, "minket”, "miénk”, "nekünk” a jelen Szerződésben).

Ha bármilyen kérdése van, támogatást igényel, vagy bármilyen problémája merül fel az alkalmazás használatával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben: patientgo@illingworthresearch.com.

Hogyan fogunk kommunikálni Önnel?

 • E-mailben, telefonon vagy SMS-ben felvesszük Önnel a kapcsolatot, az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül az utazási, szállás foglalásához és kezeléséhez és/vagy a kiadások megtérítéséhez az Ön Klinikai vizsgálatban való részvétele során.

A Használati feltételek elfogadása a következőket teszi lehetővé az Ön számára:

 • Az alkalmazás letöltése vagy átmásolata bármilyen olyan eszközre, amely megfelel az alább részletezett minimális rendszerkövetelményeknek:
  • iOS esetén a minimális rendszerkövetelmény az iPhone 6s/iOS 13 SDK;
  • Android esetén az Android 6 operációs rendszerhez és támogatott eszközei;
  • Webes alkalmazásokhoz az Alkalmazást a Safari (Apple), a Google Chrome és a Microsoft Edge (a fejlesztés idején) legújabb verzióira optimalizálták.
 • Az Alkalmazást az ilyen eszközökön csak személyes célokból tekintheti meg, használhatja és jelenítheti meg;
 • Használja a mellékelt betegtájékoztatókat az Alkalmazás telepítésének és Ön általi engedélyezett használatának alátámasztására;
 • Személyesen az Ön számára megadjuk az Alkalmazás használatának jogát az alábbiakban a Licence részben leírtak szerint. Nem ruházhatja át az alkalmazást másra sem pénzért, sem egyéb ellenértékért, sem ingyen. Ha elad egy olyan eszközt, amelyre az Alkalmazást telepítette, akkor az Alkalmazást el kell távolítania az eladott eszközről.

 

Ha Ön 18 évesnél fiatalabb

Az Alkalmazást nem gyermekek számára készítették („Gyermek” minden 18 évnél fiatalabb személy). Ha egy Gyermek részt vesz azon Klinikai vizsgálatban, amelyben az Alkalmazást rendelkezésre bocsátják, az Alkalmazást letöltésre és felhasználásra csak a Gyermek szülői felelősségével rendelkező személy számára lehet hozzáférhetővé tenni, és az Alkalmazáson belüli kérelmeket ennek a személynek kell benyújtania a Gyermek nevébe

Az Ön adatainak védelme

Bizonyos információkat nyújtunk Önnek arról, hogy miként dolgozzuk fel személyes adatait (ideértve a különleges kategóriájú adatokat), és hogy milyen célokra, valamint arról, hogy az adatvédelemmel kapcsolatban milyen jogai vannak az Adatvédelmi Szabályzat értelmében.

Felhívjuk figyelmét, hogy az internetes adatátvitelek soha nem teljesen biztonságosak, és hogy az Alkalmazás segítségével elküldött üzeneteket vagy információkat mások is elolvashatják vagy elfoghatják, még akkor is, ha van külön értesítés arról, hogy egy adott átvitel titkosítva van.

Az iTunes és a Google Play használati feltételei szintén érvényesek

Az alkalmazás használatára vonatkozóan az iTunes és a Google Play szabályai és irányelvi is irányadók lehetnek, és a jelen feltételek helyett ezek a szabályok vagy irányelvek alkalmazandók, ha a kettő között különbségek vannak.

A Használati feltételek módosítása

Lehetséges, hogy módosítanunk kell a Használati feltételeket, hogy tükrözze a törvényekben vagy a bevált gyakorlatban bekövetkezett változásokat, vagy hogy megfelelően kezeljük az általunk bevezetett kiegészítő funkciókat. Fenntartjuk a jogot a Használati feltételek megváltoztatására, és javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a Használati feltételeket az esetleges változások megismeréséhez.

Az Alkalmazás frissítése

Időnként automatikusan frissítjük az Alkalmazást a teljesítmény javítása, a funkcionalitás javítása, az operációs rendszer változásainak követése vagy a biztonsági problémák megoldása érdekében. Alternatív megoldásként felkérhetjük Önt, hogy frissítse az alkalmazást ugyanezen okok miatt. Ha úgy dönt, hogy nem telepíti az ilyen frissítéseket, vagy ha leiratkozik az automatikus frissítésekről, akkor nem biztos, hogy folytathatja az Alkalmazás használatát.

Ha a használt telefon vagy eszköz valaki más tulajdonában van

Ha az alkalmazást olyan telefonra vagy eszközre streameli vagy telepíti, amely más tulajdonában áll, akkor ehhez rendelkeznie kell a tulajdonos engedélyével. Ön felelős a jelen Használati feltételek betartásáért, függetlenül attól, hogy Ön-e a telefon vagy az eszköz tulajdonosa.

Licenc

A PatientGO mobilalkalmazás-szoftver, a szoftverhez mellékelt adatok, valamint annak bármilyen frissítése vagy kiegészítése együttesen az „Alkalmazás”. Az Illingworth visszavonható, nem kizárólagos, nem átruházható, korlátozott licencet ad Önnek az alkalmazás letöltésére, telepítésére és használatára kizárólag személyes, nem kereskedelmi célból, szigorúan a jelen Szerződés feltételeivel összhangban.

Licenckorlátozások

Ön elfogadja, hogy:

 1. nem bérli, adja bérbe, licenceli tovább, kölcsönözni és teszi elérhetővé az Alkalmazást semmilyen formában, egészben vagy részben semmilyen személy számára az előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül;
 2. nem másolja le az Alkalmazást, kivéve az Alkalmazás normál használatának részeként, vagy ha ez szükséges biztonsági mentési vagy működésbiztonsági célokból;
 3. nem fordíthatja le, egyesítheti, adaptálhatja, variálhatja változtathatja meg, módosíthatja az Alkalmazás egészét vagy annak egy részét, és nem engedheti meg, hogy az Alkalmazást vagy annak bármely részét bármilyen más programmal kombinálják, vagy azokba beépüljön, kivéve, amennyiben a használathoz szükséges a Használati feltételekben megengedett eszközökön;.
 4. nem bonthatja alkotóelemeire, fordíthatja vissza, modellezheti vissza, és nem hozhat létre származtatott munkákat az Alkalmazás egésze vagy annak egy része alapján, és nem kísérelhet meg ilyen műveleteket, kivéve, ha (a Copyright, Designs and Patents Act 1988 50B és 296A szakasza alapján) az ilyen tevékenységek nem tilthatók meg, mert az alkalmazás visszafordítására szükség van egy olyan független program létrehozásához szükséges információk kinyeréséhez, amely az Alkalmazással vagy egy másik programmal működtethető (Megengedett cél), feltéve, hogy az ilyen tevékenységek során az Ön által megszerzett információkat:
  1. nem teszik közzé és nem közlik az előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül olyan harmadik fél számára, aki számára nem szükséges közölni a Megengedett cél elérése érdekében; és
  2. nem használják olyan szoftver létrehozására, amelynek lényegében hasonló az Alkalmazáshoz; biztonságban tárolják; és csak a Megengedett célra használják fel;
  3. úgy használják, ami megfelel az összes az Alkalmazás által használt vagy támogatott technológiákra vonatkozó technológiai ellenőrzési vagy exporttörvénynek és -rendeletnek.

Elfogadható felhasználási korlátozások

Önnek tilos:

 1. felhasználni az Alkalmazást jogellenes módon, jogellenes célokra, vagy a jelen feltételekkel ellentétes módon, illetve csalárd vagy rosszindulatú tevékenységben, például hackeléshez vagy rosszindulatú kódok, például vírusok vagy káros adatok beillesztéséhez az Alkalmazásba vagy bármely operációs rendszerbe;
 2. megsérteni szellemi tulajdonjogainkat vagy bármely harmadik fél jogait az Alkalmazás Ön általi felhasználásával kapcsolatban, ideértve bármilyen anyag benyújtását is (amennyiben ezt a felhasználást a jelen feltételek nem engedélyezik);
 3. továbbítani olyan anyagot, amely rágalmazó, sértő vagy egyéb módon kifogásolható az Alkalmazás használatával kapcsolatban;
 4. használni az alkalmazást oly módon, amely megrongálhatja, letilthatja, túlterhelheti, ronthatja vagy veszélyeztetheti a rendszerünket vagy a biztonságunkat, vagy amely zavarhatja a többi felhasználót; és
 5. begyűjteni vagy összegyűjteni bármilyen információt vagy adatot a rendszerünkből, valamint megkísérelni bármilyen az Alkalmazást futtató kiszolgáló kommunikációjának megfejtését.

Szellemi tulajdonjogok

Az Alkalmazás szellemi tulajdonjogait az egész világon mi birtokoljuk, és az Alkalmazásban szereplő jogokat Ön licenceli (nem birtokolja). Önnek nincs szellemi tulajdonjoga az Alkalmazásban vagy az Alkalmazáshoz, kivéve a jelen Használati feltételekkel összhangban történő felhasználását.

A mi felelősségünk az Ön által elszenvedett veszteségért vagy kárért

Felelősek vagyunk az Ön számára az általunk okozott előrelátható veszteségekért és károkért. Ha nem felelünk meg ezeknek a feltételeknek, felelősséggel tartozunk az Ön által elszenvedett azon veszteségekért vagy károkért, amelyek a jelen Használati feltételek betartásának előrelátható következményei, vagy amelyek az észszerű gondosságnak és készségeknek a mi oldalunkon felmerülő hiánya miatti következmények, de nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amelyet nem lehet előre látni. A veszteség vagy kár előrelátható, ha a bekövetkezése nyilvánvaló, vagy ha a jelen Használati feltételek Önnek és nekünk is tudomásunk van a bekövetkezés lehetőségéről. Semmilyen módon nem zárjuk ki vagy korlátozzuk az Ön felé fennálló felelősségünket, ha ez törvénytelen. Ide tartozik a halál vagy személyi sérülés miatti felelősség, amelyet gondatlanságunk vagy az alkalmazottaink, képviselőink vagy alvállalkozóink gondatlansága okozott, valamint a csalás vagy a csalárd szándékú hamis nyilatkozat miatti felelősség.

Mikor felelősek vagyunk az Ön vagyoni káráért? Ha a hibás digitális tartalom, amelyet szolgáltatunk, megrongálja az Ön eszközét vagy digitális tartalmát, akkor vagy kijavítjuk, vagy megtérítjük a kárt. Nem vállalunk azonban felelősséget azért a kárért, amelyet elkerülhetett volna, ha követte volna a tanácsunkat az Önnek felajánlott ingyenes frissítés alkalmazására vonatkozóan, sem olyan kárért, amelyet a telepítési utasítások helytelen alkalmazása vagy minimális, általunk javasolt rendszerkövetelmények be nem tartása eredményezett.

Nem vállalunk felelősséget az üzleti veszteségekért. Az Alkalmazás otthoni és magáncélú felhasználásra készült. Ha az alkalmazást kereskedelmi, üzleti vagy viszonteladási célokra használja, akkor nem vállalunk felelősséget az esetleges veszteségért, az üzleti veszteségért, az üzletviteli zavarokért, sem az üzleti lehetőségek elvesztéséért.

Az alkalmazás korlátozásai. Az Alkalmazás célja az általános tájékoztatás, és hogy segítsen Önnek az utazás, a szállás és költségtérítés megszervezésében az Ön Klinikai vizsgálatban való részvétele során. Nem ad tanácsot arra vonatkozóan, hogy miket vegyen igénybe. Szakértőkből kell tanácsot kérnie, mielőtt az alkalmazásból származó információk alapján megtenne vagy elkerülne valamit. Bár észszerű erőfeszítéseket teszünk az Alkalmazás által nyújtott információk frissítésére, nem adunk semmiféle kifejezett vagy vélelmezett nyilatkozatot, garanciát vagy jótállást arra, hogy ezek az információk pontosak, teljesek vagy naprakészek.

Készítsen biztonsági másolatot az Alkalmazással használt tartalomról és adatokról. Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot az Alkalmazással kapcsolatban használt tartalomról és adatokról, hogy megvédje magát az Alkalmazással kapcsolatos problémák esetén.

Az irányításunkon kívüli események. Az irányításunkon kívüli eseményekért nem vállalunk felelősséget. Ha az Alkalmazás támogatását késlelteti egy az irányításunkon kívül eső esemény, akkor a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy tudassuk ezt Önnel, és megteszünk lépéseket a késés hatásának minimalizálása érdekében. Feltéve, hogy ezt megtesszük, nem leszünk felelősek az esemény okozta késésekért, de ha fennáll a jelentős késés kockázata, felveheti velünk a kapcsolatot a szerződés felmondása céljából. Felhívjuk figyelmét, hogy a velünk kötött szerződés megszüntetése nem zárja ki Önt a Klinikai vizsgálatból, amelyet függetlenül és külön kezelnek.

Ha megsérti a jelen Használati feltételeket, akkor meg vonhatjuk Öntől az alkalmazás használati jogát.

Amennyiben Ön súlyosan megsértette a jelen feltételeket, bármikor felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy megszüntessük az Alkalmazás használatához fűződő jogait. Ha az Ön tettei helyrehozhatók, észszerű lehetőséget biztosítunk Önnek erre.

Ha meg vonjuk Öntől az Alkalmazás használatához fűződő jogait

 1. abba kell hagynia minden, a jelen feltételek által engedélyezett tevékenységet, beleértve az Alkalmazás használatát;
 2. törölnie kell vagy el kell távolítania az alkalmazást az összes birtokában lévő eszközről, és azonnal meg kell semmisítenie a rendelkezésére álló Alkalmazás összes példányát, és megerősítenie számunkra, hogy ezt megtette;
 3. távolról hozzáférhetünk az Ön eszközeihez, hogy eltávolítsuk róluk az Alkalmazást.

Időtartam és megszűnés

 1. Ez a Szerződés addig marad érvényben, amíg Ön vagy MI fel nem bontjuk.
 2. A jelen Szerződés megszűnése nem szünteti meg a Klinikai vizsgálatban való részvételét, amelyet a megbízó/vagy az általa kinevezett, az Illingworth-től független harmadik fél felügyel.
 3. A Szerződést megszüntetheti az Alkalmazás és az összes példányának az Ön mobilkészülékeiről történő törlésével is. Javasoljuk, hogy mielőtt ezt megtenné, ellenőrizze, hogy az alkalmazás segítségével tett összes kérés teljesült-e.
 4. Az Illingworth saját belátása szerint bármikor, bármilyen okból vagy ok nélkül felfüggesztheti vagy felmondhatja ezt a megállapodást, előzetes értesítéssel vagy anélkül.

Egyéb fontos feltételek

 1. A jelen Használati feltételek szerinti jogainkat és kötelezettségeinket átruházhatjuk egy másik szervezetre. Ilyen esetben mindig írásban értesítjük Önt, és gondoskodunk arról, hogy az átruházás ne érintse az Ön jogait.
 2. Önnek szüksége van a mi hozzájárulásunkra, hogy jogait átruházza valaki másra.
 3. A jelen feltételek alapján fennálló jogait vagy kötelezettségeit csak akkor adhatja át másik személynek, ha mi írásban beleegyezünk ebbe.
 4. A jelen Szerződés semmilyen harmadik fél számára nem ad semmilyen jogot a jelen Szerződés bármely feltételének érvényesítésére.
 5. Ha a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvényesíthetetlennek vagy érvénytelennek tekinthető, akkor az ilyen rendelkezést úgy kell módosítani és értelmezni, hogy az alkalmazandó törvények szerint a lehető legnagyobb mértékben elérje az adott rendelkezés célját; a fennmaradó rendelkezések maradéktalanul hatályban maradnak.
 6. Ha a Szerződés érvényesítésére nem azonnal kerül sor, később is érvényesíthetjük. Ha nem ragaszkodunk azonnal ahhoz, hogy tegyen meg mindent, amit a jelen Használati feltételek szerint meg kell tennie, vagy ha nem tesszük meg azonnal az Önnel szembeni lépéseket a jelen Szerződés megszegése miatt, ez nem jelenti azt, hogy ezeket nem kell tennie, és nem akadályozza meg, hogy később tegyük meg ezeket a lépéseket Önnel szemben.