Home » PatientGO Terms – Danish

PatientGO Terms – Danish

PatientGO

Licensaftale for slutbruger “EULA” eller “Aftale”

Sidst opdateret den 23. juni 2020

Denne EULA eller Aftale (sammen med vores Fortrolighedspolitik) samt yderligere brugsbetingelser, der er integreret i form af reference i EULA, udgør samlet vores Brugsbetingelser og gælder for din brug af PatientGO-appen under din deltagelse i den kliniske test. Brugsbetingelserne er adskilt fra enhver betingelse, der gælder for din deltagelse i den kliniske test (Klinisk Test). PatientGO-appen er en mobil applikation, der giver dig mulighed, som deltager i en Klinisk Test, udelukkende at administrere din rejse, indkvartering og udgiftsgodtgørelse.

Hvem er vi

Illingworth Research Group Limited er ejer af Appen og udbyder af PatientGO-tjenesten (samlet omtalt som "Illingworth", "vi", "os" eller "vores" i denne aftale).

Hvis du har spørgsmål, brug for support eller oplever problemer ved brug af Appen, bedes du sende en e-mail til os på patientgo@illingworthresearch.com

Sådan kommunikerer vi med dig

 • Vi kontakter dig per e-mail, telefon eller sms vha. de kontaktoplysninger, som du har givet os ved booking, og administrerer rejse, indkvartering og/eller udgiftsgodtgørelse under din deltagelse i den Kliniske Test.

Hvis du accepterer Brugsbetingelserne, kan du:

 • downloade en kopi af Appen på en hvilken som helst enhed, der overfylder minimumskravene for systemet, som beskrevet nedenfor:
  • For iOS er minimumskravet for systemet en iPhone 6s/iOS 13 SDK;
  • For android kræves en android 6 OS og understøttede enheder;
  • For webapplikationer er Appen optimeret til den seneste version (på tidspunktet for udvikling) af Safari (Apple), Google Chrome, og Microsoft Edge.
 • kun se, bruge og vise Appen på sådanne enheder til dit eget personlige formål;
 • bruge de medfølgende informationsark for patienten som support til din installation af og tilladt brug af Appen;
 • Vi giver dig personlig ret til at bruge Appen, som beskrevet nedenfor i Licens. Du må ikke overføre Appen til andre, uanset om det er mod betaling af penge, er i bytte for noget andet eller er gratis. Hvis du sælger en enhed, hvorpå Appen er installeret, skal du fjerne Appen fra den enhed, der sælges.

Hvis du er under 18 år

Appen er ikke beregnet til at blive brugt af børn (et “Barn” er en person under 18 år). Når et Barn deltager i den Kliniske Test, hvortil Appen stilles til rådighed, gøres download og brug af Appen udelukkende tilgængelig for den person, der har forældremyndighed og ansvar for Barnet. Enhver anmodning i Appen skal foretages af denne person på Barnets vegne.

Dit privatliv

Vi giver dig visse oplysninger om, hvordan vi behandler dine persondata (herunder data for særlig kategori) og til hvilke formål samt dine rettigheder i forbindelse med den data, der gør sig gældende i Fortrolighedspolitikken.

Bemærk, at internetoverførsler aldrig er fuldstændig private eller sikre, og at enhver meddelelse eller information, som du sender via Appen, eventuelt kan læses eller tilgås af andre, også selvom der er en særlig meddelelse om, at en bestemt overførsel krypteres.

Betingelser for iTunes og Google Play er også gældende

De måder, som du kan bruge Appen på, styres eventuelt også af regler og politikker fra iTunes og Google Play. Sådanne regler og politikker fra iTunes og Google Play vil gælde i stedet for disse betingelser i tilfælde, hvor der er eventuelle forskelle.

Ændringer i Brugsbetingelser

Vi er muligvis nødt til at ændre Brugsbetingelserne for at afspejle ændringer i loven eller bedste praksis eller for at håndtere yderligere funktioner, som vi introducerer. Vi forbeholder os retten til at ændre vores Brugsbetingelser, og vi tilskynder dig til at tjekke Brugsbetingelserne jævnligt for ændringer.

Opdatering af Appen

Fra tid til anden kan vi opdatere Appen automatisk for at forbedre ydeevnen, optimere funktionalitet, reflektere ændringer af operativsystemet eller håndtere sikkerhedsproblemer. Vi kan også bede dig om at opdatere Appen af disse grunde. Hvis du vælger ikke at installere sådanne opdateringer eller hvis du fravælger automatiske opdateringer, kan du muligvis ikke kan fortsætte brugen af Appen.

Hvis en anden ejer den telefon eller enhed, du burger

Hvis du downloader eller streamer Appen på en telefon eller enhed, som du ikke ejer, skal du have ejerens tilladelse til at gøre det. Du vil være ansvarlig for overholdelsen af disse Brugsbetingelser, uanset om du ejer telefonen eller enheden.

License

Softwaren til PatientGOs-appen, den data der leveres sammen med softwaren og enhver opdatering eller tilføjelse til den, omtales samlet som “Appen”. Illingworth bevilger dig en tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset licens til at downloade, installere og bruge Appen udelukkende til personlig, ikke-kommercielle formål i streng overensstemmelse med betingelserne for denne Aftale.

Licensens begrænsninger

Du accepterer, at du ikke:

 1. lejer, leaser, giver underlicens, udlåner, stiller til rådighed eller på anden vis gør Appen tilgængelig på nogen måde, i sin helhed eller delvist til en hvilken som helst person uden skriftlig forhåndsgodkendelse fra os;
 2. ikke kopierer Appen med undtagelse af normal brug af Appen eller hvor det er nødvendigt af hensyn til sikkerhedskopiering eller driftsmæssig sikkerhed;
 3. ikke oversætter, fusionerer, tilpasser, afviger, ændrer eller modificerer hele eller dele af Appen, og ikke tillader Appen eller nogen del af den, at blive kombineret med eller blive integreret i ethvert andet program, undtagen hvor det er nødvendigt til brugen af Appen på enheder, som tillades i disse Brugsbetingelser;
 4. ikke demonterer, dekompilerer eller foretager afledet arbejde baseret på hele eller dele af Appen, og ikke forsøger at udføre sådanne handlinger, undtagen i den grad, hvor (ifølge sektionerne 50B og 296A i vedtægterne for Copyright, Designs og Patenter fra 1988) sådanne handlinger ikke kan udelukkes, fordi de er nødvendige til dekompilering af Appen til at opnå den information, der er nødvendig til oprettelsen af et uafhængigt program, som kan styres med Appen eller med et andet program (Tilladt formål) og forudsat, at informationen er opnået af dig under sådanne aktiviteter:
  1. ikke fremlægger eller kommunikerer uden vores skriftlige forhåndsgodkendelse til enhver tredjepart, som det ikke er nødvendigt at fremlægge eller kommunikere det til for at opnå det Tilladte formål; og
  2. ikke bruger den til at lave ny software, der i høj grad har et lignende udtryk som Appen; holdes sikker; og udelukkende bruges til det Tilladte formål;
  3. verholder al gældende teknologikontrol eller eksportlove og -regulativer, der gælder for den anvendte teknologi eller som understøttes af Appen.

Acceptable begrænsninger af brug

Du skal:

 1. ikke bruge Appen på nogen ulovlig måde, til noget ulovligt formål eller på nogen måde, der er uforenelig med disse betingelser, eller handle svigagtig eller ondsindet, f.eks. ved at hacke eller indsætte ondsindet kode, såsom vira eller skadelige data, i Appen eller noget operativsystem;
 2. ikke krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller tredjeparts rettigheder i forbindelse med din brug af Appen, herunder ved indsendelse af noget materiale (i det omfang, at sådan brug ikke er licenseret efter disse betingelser);
 3. ikke overføre noget materiale, der er injurierende, stødende eller på anden måde anstødelig i forbindelse med din brug af Appen;
 4. ikke bruge Appen på en måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller kompromittere vores systemer eller sikkerhed eller forstyrre andre brugere; og
 5. ikke samle eller hente nogen information eller data fra vores systemer eller forsøge, at dechifrere overførsler til eller fra servere, der kører Appen.

Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder i Appen, overalt i verden tilhører os, og rettighederne i Appen er licenseret (ikke solgt) til dig. Du har ikke nogen immaterielle rettigheder i eller til Appen andet end retten til, at bruge den i overensstemmelse med betingelserne for denne Aftale.

Vores ansvar ved tab eller skade, som du har lidt

Vi er ansvarlige over for dig, hvad angår forudsigeligt tab og skade forårsaget af os. Hvis vi ikke overholder disse betingelser, er vi ansvarlige for tab eller skade, som du pådrages og som er et forudsigeligt resultat af, at vi har brudt disse Brugsbetingelser eller vores manglende brug af rimelig omsorg og færdighed, men vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, der ikke er forudsigelig. Tab eller skade er forudsigelig, hvis enten det er indlysende, at det vil ske, eller hvis både vi og du vidste, at det kunne ske, på det tidspunkt, du accepterede disse Brugsbetingelser. Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar over for dig, hvor det ville være ulovligt at gøre det. Dette omfatter ansvar for død eller personskade, der er forårsaget af vores uagtsomhed eller forsømmelighed af vores ansatte, agenter eller underleverandører eller for bedrageri eller svigagtig fejlagtig repræsentation.

Når vi er ansvarlige for skade på din ejendom. Hvis defekt digitalt indhold, som vi har leveret, beskadiger en enhed eller digitalt indhold, der tilhører dig, vil vi enten udbedre skaden eller betale en kompensation til dig. Vi er dog ikke ansvarlige for skader, som du kunne have undgået ved at følge vores råd om at anvende en opdatering, som du tilbydes gratis, eller for skader, der skyldes, at du ikke fulgte installationsinstruktionerne korrekt eller at du ikke har fulgt minimumssystemkravene, som anbefalet af os.

Vi er ikke ansvarlige for forretningstab. Appen er til hjemlig og privat brug. Hvis du bruger Appen til kommercielle, forretningsmæssige eller videresalgsformål, er vi ikke ansvarlige for noget tab af fortjeneste, forretningstab, forretningsforstyrrelse eller tab af forretningsmuligheder.

Begrænsninger i Appen. Appen leveres til generel information og til at hjælpe dig med at arrangere din rejse, indkvartering og udgiftsgodtgørelse under din deltagelse i den Kliniske Test. Den tilbyder ikke råd, som du skal stole på. Du skal indhente professionel eller specialiseret rådgivning, inden du udfører eller afstår fra enhver handling på grundlag af oplysninger, der er opnået fra Appen. Selvom vi gør en rimelig indsats for at opdatere de oplysninger, der leveres i Appen, fremsætter vi ingen repræsentationer eller garantier, uanset om de er udtrykkelige eller underforståede, at sådanne oplysninger er nøjagtige, komplette eller ajourførte.

Du bedes sikkerhedskopiere indhold og data, der bruges med Appen. Vi anbefaler, at du laver en sikkerhedskopi af alt indhold og data, som bruges i forbindelse med Appen for at beskytte dig selv i tilfælde af problemer med Appen.

Begivenheder uden for vores kontrol. Vi er ikke ansvarlige for begivenheder uden for vores kontrol. Hvis vores support for Appen er forsinket grundet en begivenhed uden for vores kontrol, kontakter vi dig hurtigst muligt for at give dig besked herom, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at mindske konsekvenserne af forsinkelsen. Selvom vi gør dette, er vi ikke ansvarlige for forsinkelser forårsaget af begivenheden, men hvis der er risiko for omfattende forsinkelse, kan du kontakte os med henblik på at afslutte kontrakten med os. Bemærk, at afslutning af kontrakten med os ikke afslutter din deltagelse i den Kliniske Test, der håndteres uafhængigt og separat.

Vi kan afslutte din ret til at bruge Appen, hvis du bryder disse Brugsbetingelser.

Vi kan afslutte din ret til at bruge Appen når som helst ved at kontakte dig, hvis du har brudt disse betingelser på en seriøs måde. Hvis det du har gjort kan genoprettes, vil vi give dig en rimelig mulighed for at gøre dette.

Hvis vi afslutter din ret til at bruge Appen

 1. skal du stoppe alle aktiviteter, der er autoriseret af disse betingelser, herunder din brug af Appen;
 2. skal du slette eller fjerne Appen fra alle de enheder, der er i din besiddelse og øjeblikkeligt destruere alle kopier af Appen, som du måtte have, og du skal bekræfte dette til os, så snart det er gjort;
 3. kan vi tilgå dine enheder eksternt og fjerne Appen fra dem.

Gyldighedsperiode og ophør

 1. Denne Aftale skal forblive gyldig, indtil den bringes til ophør af dig ELLER os.
 2. Ophør af denne aftale afslutter ikke din tilmelding til den Kliniske Test, hvor din deltagelse overvåges af sponsoren/dens udpegede tredjepart, der er uafhængig af Illingworth.
 3. Du kan også afslutte denne Aftale ved, at slette Appen og alle kopier heraf fra din mobilenhed. Vi tilskynder dig til, at sikre at alle anmodninger foretaget i Appen er blevet fuldført, før du gør dette.
 4. Illingworth kan efter eget skøn og når som helst samt med eller uden grund suspendere eller afslutte denne Aftale med eller uden forhåndsvarsel.

Andre vigtige betingelser

 1. Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser under disse Brugsbetingelser til en anden organisation. Vi vil altid give dig skriftlig besked, hvis dette sker og vi vil sikre, at overførslen ikke påvirker dine rettigheder.
 2. Du har brug for vores samtykke for at kunne overføre dine rettigheder til en anden.
 3. Du må kun overføre dine rettigheder eller forpligtigelser under disse betingelser til en anden person, hvis vi godkender det skriftligt.
 4. Denne aftale giver ikke anledning til eventuelle rettigheder til nogen tredjepart til, at håndhæve nogen betingelser i denne Aftale.
 5. Hvis en bestemmelse i denne aftale anses for ikke at kunne håndhæves eller ugyldig, ændres en sådan bestemmelse og omfortolkes for at nå målene for en sådan bestemmelse i videst muligt omfang i henhold til gældende lov. De resterende bestemmelser vil fortsætte i fuld kraft og virkning.
 6. Selv hvis vi forsinker en håndhævelse af denne Aftale, kan vi håndhæve den på et senere tidspunkt. Hvis vi ikke straks insisterer på, at du gør noget, du er forpligtet til at gøre i henhold til disse Brugsbetingelser, eller hvis vi forsinker at tage tiltag mod dig med hensyn til dit brud på denne aftale, betyder det ikke, at du ikke behøver at udføre disse handlinger, og det vil ikke forhindre os i at tage tiltag mod dig på et senere tidspunkt.