Home » PatientGO Terms – Croatian

PatientGO Terms – Croatian

PatientGO

Ugovor o licenciji za krajnjeg korisnika ("EULA” ili "Ugovor”)

Zadnje ažuriranje 23. lipnja 2020.

Ovaj EULA ili Ugovor (skupa s našim Pravilima o privatnosti) i svi dodatni uvjeti korištenja koji navođenjem u ovom Ugovoru čine sastavni dio EULA-e zajedno predstavljaju naše Uvjete korištenja i primjenjuju se na vaše korištenje aplikacije PatientGO tijekom vašeg sudjelovanja u kliničkom ispitivanju. Ovi uvjeti korištenja razlikuju se od svih uvjeta kojima je uređeno vaše sudjelovanje u kliničkom ispitivanju (kliničko ispitivanje). Aplikacija PatientGO mobilna je aplikacija koja vam isključivo omogućuje da, kao sudionik kliničkog ispitivanja, upravljate svojim putovanjima, smještajem i naknadom troškova.

Tko smo mi?

Društvo Illingworth Research Group Limited vlasnik je aplikacije i pružatelj usluge PatientGO (u ovom Ugovoru se zajednički navodi kao „Illingworth”, „mi”, „nas” ili „naši”).

Ako imate bilo kakve probleme prilikom korištenja aplikacije ili imate bilo kakva pitanja u vezi s njima ili trebate bilo kakvu podršku, obratite nam se slanjem poruke e-pošte na adresu patientgo@illingworthresearch.com

 

Kako ćemo komunicirati s vama

 • Kontaktirat ćemo s vama putem e-pošte, telefonom ili SMS-om koristeći podatke za kontakt koje ste naveli kako bismo vam mogli rezervirati i putovanja, smještaj i/ili nadoknade troškova i upravljati njima tijekom vašeg sudjelovanja u kliničkom ispitivanju.

 

U zamjenu za vašu suglasnost s uvjetima korištenja, možete:

 • preuzeti aplikaciju na bilo kojem uređaju koji ispunjava minimalne zahtjeve u vezi s operativnim sustavom kako je detaljno opisano u nastavku:
  • za iOS minimalni zahtjev za operativnim sustavom je iPhone 6s/iOS 13 SDK;
  • za android, android 6 OS i podržane uređaje;
  • Za mrežne aplikacije, aplikacija je optimizirana za najnovije verzije (u trenutku razvoja) mrežnih preglednika Safari (Apple), Google Chrome i Microsoft Edge.
 • pregledavati, koristiti i prikazivati aplikaciju na takvim uređajima isključivo za svoje osobne potrebe;
 • koristiti priložene listove s informacijama za ispitanika za podršku instaliranja i dopuštenog korištenja aplikacije;
 • Vama osobno dajemo pravo na korištenje aplikacije kako je navedeno u nastavku pod naslovom Licencija. Aplikaciju ne smijete prenijeti na druge osobe, ni za novac, ni za što drugo, niti besplatno. Ako prodate uređaj na kojem je aplikacija instalirana, morate ukloniti aplikaciju s uređaja koji se prodaje.

Ako ste mlađi od 18 godina

Ova aplikacija nije namijenjena djeci („dijete” je svaka osoba mlađa od 18 godina). Ako dijete sudjeluje u kliničkom ispitivanju u kojem je aplikacija dostupna, aplikacija je dostupna za preuzimanje i uporabu samo osobi koja ima roditeljsku odgovornost za dijete, a sve zahtjeve unutar aplikacije ta osoba mora podnijeti u ime djeteta.

 

Vaša privatnost

Pružamo vam određene podatke o načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke (uključujući podatke posebnih kategorija) te informacije o tome u koje svrhe obrađujemo te podatke i o vašim pravima u vezi s tim podacima u Pravilima o privatnosti.

Imajte na umu da internetski prijenosi nikada nisu u potpunosti privatni ili sigurni i da svaku poruku ili informacije koje pošaljete putem aplikacije mogu pročitati ili presresti druge osobe, čak i ako postoji posebna obavijest o tome da je određeni prijenos šifriran.

 

Primjenjuju se i uvjeti usluga iTunes i Google Play

Načini vaše upotrebe aplikacije uređeni su i uvjetima i pravilima usluga iTunes i Google Play, a ti uvjeti ili pravila primjenjivat će se umjesto ovih uvjeta kada postoje razlike između njih.

 

Promjene uvjeta korištenja

Možda ćemo trebati promijeniti uvjete korištenja kako bismo odrazili promjene u zakonu ili najboljoj praksi ili kako bismo uredili dodatne značajke koje smo uveli. Pridržavamo pravo na promjenu naših uvjeta korištenja i potičemo vas da redovito provjeravate uvjete korištenja kako biste se upoznali sa svim takvim promjenama.

 

Ažuriranja aplikacije

S vremena na vrijeme možemo automatski ažurirati aplikaciju radi poboljšanja njene učinkovitosti, funkcionalnosti, odražavanja promjena u operativnom sustavu ili rješavanja sigurnosnih problema. Iz tih razloga možemo tražiti i vas da sami ažurirate aplikaciju. Ako odlučite da ne želite instalirate takva ažuriranja ili ako isključite automatska ažuriranja, možda nećete moći nastaviti s korištenjem aplikacije.

 

Ako je netko drugi vlasnik telefona ili uređaja koji koristite

Ako aplikaciju preuzmete ili je internetski prenosite na telefonu ili uređaju koji nije u vašem vlasništvu, za to morate imati dopuštenje vlasnika. Odgovorni ste za udovoljavanje ovim uvjetima korištenja, bez obzira jeste li vlasnik telefona ili drugog uređaja ili ne.

 

Licencija

Softver za mobilnu aplikaciju PatientGO, podaci isporučeni sa softverom i sva njegova ažuriranja ili dopune zajednički se nazivaju „aplikacija”. Društvo Illingworth daje vam neisključivu, neprenosivu i ograničenu licenciju, koja se može opozvati, za preuzimanje, instaliranje i korištenje aplikacije isključivo u vaše osobne, nekomercijalne svrhe te isključivo u skladu s uvjetima ovog Ugovora.

 

Ograničenja licencije

Suglasni ste s tim da nećete:

 1. iznajmljivati, davati u zakup, podlicencirati, posuđivati, pružati ili na bilo koji drugi način stavljati na raspolaganje aplikaciju u bilo kojem obliku, u cijelosti ili djelomično, bilo kojoj osobi bez prethodnog pisanog pristanka društva Illingworth;
 2. umnožavati aplikaciju, osim kao dio uobičajene uporabe aplikacije ili ako je to potrebno u svrhu sigurnosne kopije ili operativne sigurnosti;
 3. prevoditi, spajati, prilagođavati, mijenjati, izmjenjivati ili modificirati cijelu ili bilo koji dio aplikacije, niti dopustiti da se aplikacija ili bilo koji njezin dio kombinira s bilo kojim drugim programom ili se uključi u njega, osim ako je to potrebno za korištenje aplikacije na uređajima kako je dopušteno ovim uvjetima korištenja;
 4. rastavljati ili dekompilirati aplikaciju, nad njom obrnuti inženjering ili stvarati izvedene radove na temelju cijele ili bilo kojeg dijela aplikacije niti pokušati učiniti bilo što od navedenog, osim u mjeri u kojoj (u skladu s člancima 50.B i 296.A Zakona Ujedinjene Kraljevine o autorskim pravima, dizajnima i patentima iz 1988.) se takve radnje ne mogu zabraniti jer su potrebne za dekompiliranje aplikacije radi dobivanja informacija potrebnih za stvaranje neovisnog programa kojim se može upravljati putem aplikacije ili drugog programa (dopušteni cilj) i pod uvjetom da informacije koje dobijete putem takvih aktivnosti:
  1. bez našeg prethodnog pisanog pristanka ne otkrivate ili ne priopćavate bilo kojoj trećoj strani kojoj ih nije potrebno otkriti ili priopćiti radi postizanja dopuštenog cilja; i
  2. ne koristite za stvaranje ikojeg softvera koji je u svom izričaju sličan aplikaciji; ako ih održavate zaštićenima; i ako ih koristite isključivo za dopušteni cilj;
  3. udovoljavaju svim primjenjivim zakonima i propisima o kontroli ili izvozu tehnologija koji se primjenjuju na tehnologije koje aplikacija koristi ili podržava.

 

Prihvatljiva ograničenja korištenja

Ne smijete:

 1. koristiti aplikaciju i na nezakoniti način, i u koju nezakonitu svrhu ili i na koji način koji nije u skladu s ovim uvjetima, niti djelovati prijevarno ili zlonamjerno, primjerice hakiranjem aplikacije ili umetanjem zlonamjernih kodova, kao što su virusi ili štetni podaci, u aplikaciju ili bilo koji operativni sustav;
 2. kršiti naša prava intelektualnog vlasništva ili prava intelektualnog vlasništva bilo koje treće strane u vezi s vašim korištenjem aplikacije, uključujući podnošenjem ikojih materijala (u mjeri u kojoj takvo korištenje nije licencirano ovim uvjetima);
 3. prenositi ikoje materijale koji su klevetnički, uvredljivi ili na drugi način nepoželjni u vezi s vašim korištenjem aplikacije;
 4. koristiti aplikaciju na način koji može oštetiti, onemogućiti, preopteretiti, narušiti ili ugroziti naše sustave ili sigurnost ili ometati druge korisnike; i
 5. prikupljati ili strukturirano prikupljati ikoje informacije ili podatke iz naših sustava ili pokušati dešifrirati ikoji prijenos informacija na poslužitelje ili s poslužitelja putem kojih se aplikacija pokreće.

 

Prava intelektualnog vlasništva

Sva prava intelektualnog vlasništva u aplikaciji u cijelom svijetu pripadaju nama, a prava u aplikaciji vama su licencirana (i ne prodaju vam se). Nemate prava intelektualnog vlasništva na aplikaciju ili u aplikaciji, osim prava na njezino korištenje u skladu s uvjetima ovog Ugovora.

 

Naša odgovornost za gubitak ili štetu koje pretrpite

Odgovorni smo vam za predvidljivi gubitak i štetu koju mi uzrokujemo. Ako ne udovoljimo ovim uvjetima, odgovorni smo za gubitak ili štetu koje pretrpite, ako su oni predvidivi ishod našeg kršenja ovih uvjeta ili ako ne udovoljimo zahtjevu primjene dužne pažnje i vještine, ali nismo odgovorni i za koje gubitke ili štete koji nisu predvidivi. Gubitak ili šteta smatraju se predvidivima ako je očito da će se dogoditi ili ako smo, u trenutku kada ste prihvatili ove uvjete korištenja, i mi i vi znali da se mogu dogoditi. Ne isključujemo i ni na koji način ne ograničavamo našu odgovornost prema vama u slučaju kada bi to bilo nezakonito. To uključuje odgovornost za smrt ili osobne ozljede uzrokovane nepažnjom ili nemarom naših zaposlenika, predstavnika ili podizvođača ili za prijevaru ili lažno predstavljanje.

Kad smo odgovorni za štetu na vašoj imovini. Ako neispravan digitalni sadržaj koji smo isporučili ošteti uređaj ili digitalni sadržaj koji je vaše vlasništvo, mi ćemo ili popraviti štetu ili vam isplatiti odštetu. Međutim, nismo odgovorni za štetu koju ste mogli izbjeći slijedeći naše savjete za primjenu ažuriranja koja vam se nude besplatno ili za štetu koja je uzrokovana ako niste ispravno slijedili upute za instalaciju ili ako niste raspolagali minimalnim zahtjevima za sustav koje smo vam preporučili.

 

Nismo odgovorni za poslovne gubitke. Aplikacija je namijenjena za kućnu i privatnu uporabu. Ako aplikaciju koristite i u koju komercijalnu ili poslovnu svrhu ili svrhu preprodavanja, nismo odgovorni i za koji gubitak dobiti, gubitak poslovanja, prekid poslovanja ili gubitak poslovnih mogućnosti.

 

Ograničenja aplikacije. Aplikacija se pruža za opće informacije i kao pomoć u organiziranju putovanja, smještaja i naknade troškova tijekom vašeg sudjelovanja u kliničkom ispitivanju. Ona ne pruža savjete na koje biste se trebali oslanjati. Morate potražiti stručni ili specijalistički savjet prije poduzimanja ikoje radnje ili suzdržavanja i od koje radnje na temelju podataka dobivenih iz aplikacije. Iako ulažemo razumne napore u ažuriranje informacija koje pruža aplikacija, ne dajemo nikoje izjave, jamstva ili garancije, bilo izričite ili podrazumijevane, da su takve informacije točne, potpune ili ažurirane.

 

Izrađujte sigurnosne kopije sadržaja i podataka koji se koriste u aplikaciji. Preporučujemo da izrađujete sigurnosne kopije svih sadržaja i podataka koji se koriste u vezi s aplikacijom kako biste se zaštitili u slučaju poteškoća s aplikacijom.

 

Događaji izvan naše kontrole. Nismo odgovorni za događaje izvan naše kontrole. Ako dođe do odgode u našem pružanju podrške za aplikaciju zbog događaja izvan naše kontrole, kontaktirat ćemo s vama što je prije moguće kako bismo vas o tome obavijestili i poduzet ćemo korake kako bismo umanjili učinak kašnjenja. Pod uvjetom da to učinimo, nismo odgovorni za odgode uzrokovane takvim događajem, ali ako postoji opasnost od značajne odgode, možete s nama kontaktirati kako bismo raskinuli ugovor koji ste s nama sklopili. Imajte na umu da raskidom vašeg ugovora s nama ne prestaje vaše sudjelovanje u kliničkom ispitivanju kojim se upravlja neovisno i zasebno.

 

Možemo vam oduzeti prava na korištenje aplikacije ako prekršite ove uvjete korištenja.

Sva vaša prava na korištenje aplikacije možemo vam u bilo kojem trenutku oduzeti tako da s vama kontaktiramo ako ste ozbiljno prekršili ove uvjete. Ako se ono što ste učinili može ispraviti, pružit ćemo vam razumnu priliku za to.

 

Ako vam oduzmemo pravo na korištenje aplikacije

 1. morate prekinuti sa svim aktivnostima koje su odobrene ovim uvjetima, uključujući i vaše korištenje aplikacije;
 2. morate izbrisati ili ukloniti aplikaciju sa svih uređaja koje posjedujete i odmah uništiti sve kopije aplikacije koje imate i potvrditi nam da ste to učinili;
 3. možemo daljinski pristupiti vašim uređajima i ukloniti aplikaciju s njih.

 

Razdoblje trajanja i raskid Ugovora

 1. Ovaj Ugovor ostaje na snazi sve dok ga vi ili mi ne raskinemo.
 2. Raskidom ovog Ugovora ne prestaje vaše sudjelovanje u kliničkom ispitivanju, a koje nadgleda sponzor/treća strana koju je sponzor imenovao, a koja je neovisna od društva Illingworth.
 3. Ovaj Ugovor možete raskinuti i tako da izbrišete aplikaciju i sve njezine kopije sa svog mobilnog uređaja. Preporučujemo vam da se pobrinete da je udovoljeno svim zahtjevima podnesenima putem aplikacije prije nego što to učinite.
 4. Društvo Illingworth može, prema vlastitom nahođenju, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg ili bez ikojeg razloga, obustaviti ili raskinuti ovaj Ugovor s ili bez prethodne najave.

 

Ostali važni uvjeti

 1. Naša prava i obveze iz ovih uvjeta korištenja možemo prenijeti na drugu organizaciju. Uvijek ćemo vas obavijestiti pisanim putem ako se to dogodi i pobrinut ćemo se da takav prijenos ne utječe na vaša prava.
 2. Ako želite prenijeti svoja prava na nekoga drugoga, za to vam je potrebna naša suglasnost.
 3. Svoja prava ili obveze iz ovih uvjeta možete prenijeti na drugu osobu samo ako vam za to mi damo svoju pisanu suglasnost.
 4. Ovaj Ugovor ne daje ni jednoj trećoj strani pravo da izvrši ikoji dio ovog Ugovora.
 5. Ako se ikoja odredba ovog Ugovora pokaže neizvršivom ili nevažećom, takva odredba bit će izmijenjena i tumačit će se tako da postiže ciljeve te odredbe u najvećoj mogućoj mjeri prema primjenjivom zakonu, a preostale odredbe nastavljaju biti u potpunosti na snazi i proizvode pravne učinke.
 6. Čak i ako odgodimo izvršenje ovog Ugovora, možemo ga izvršiti kasnije. Ako ne inzistiramo odmah da učinite sve što ste dužni učiniti prema ovim uvjetima korištenja ili ako odgodimo poduzimanje koraka protiv vas u vezi s vašim kršenjem ovog Ugovora, to ne znači da to ne morate činiti i to nas neće spriječiti da kasnije poduzmemo korake protiv vas.