Home » PatientGO Privacy Policy Romanian

PatientGO Privacy Policy Romanian

PatientGO Politică de confidențialitate

Illingworth Research Group Limited a fost solicitat de către sponsorul studiului clinic/terțul desemnat de acesta pentru a vă facilita deplasările, cazarea și/sau cheltuielile aferente studiului clinic (studiu clinic) ca parte a studiului clinic. Pentru a face acest lucru, trebuie să colectăm, să stocăm și să partajăm informațiile dvs. personale, devenind astfel „entitatea care prelucrează datele”. Aceasta înseamnă că deținem și folosim datele dvs. cu caracter personal.

Această politică stabilește modul în care colectăm și utilizăm informații personale despre dvs. pentru a facilita serviciul de cazare, deplasare și de rambursare a călătoriilor (cunoscut și sub numele de PatientGO), în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și legislația privind protecția datelor. Această politică se aplică numai participanților, care vor utiliza Serviciul. Datele cu caracter personal furnizate nouă în timpul utilizării aplicației sunt separate și independente de datele din studiul clinic, așa cum este prezentat în documentația de consimțământ, împreună cu sponsorul studiului clinic/terțul desemnat al acestuia.

Citiți cu atenție următoarele informații, pentru a înțelege practicile noastre cu privire la datele dvs. cu caracter personal și modul în care le vom utiliza în legătură cu aplicația și utilizarea serviciului de către dvs.

Consimțământ pentru instalarea aplicației

În conformitate cu legile privind protecția datelor, suntem obligați să vă oferim anumite informații despre cine suntem, modul în care procesăm datele dvs. cu caracter personal și în ce scopuri și drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. cu caracter personal.

Prin instalarea aplicației, vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și datele din categorii speciale (cum ar fi numele dvs., datele de contact, detaliile pașaportului, informații financiare și medicale, de exemplu), așa cum este descris în această politică.

 

Cum vă puteți retrage consimțământul

Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne PatientGO@illingworthresearch.com; dar acest lucru nu va afecta legalitatea oricărei prelucrări efectuate înainte de a vă retrage consimțământul. Rețineți că retragerea consimțământului poate afecta capacitatea noastră de a duce la bun sfârșit orice solicitări pe care le-ați făcut în cadrul aplicației, cum ar fi rambursarea cheltuielilor, de exemplu.

Introducere

Această politică (împreună cu acordul nostru de licență pentru utilizatorul final, astfel cum este stabilit la https://illingworthresearch.com/patientgo-terms (EULA) și orice condiții de utilizare suplimentare încorporate prin referință în EULA, împreună cu Condițiile de utilizare) se aplică utilizării de către dvs. a:

 • software-ului pentru aplicații mobile (Aplicație) PatientGO versiunea 1, disponibil atât în Google Play, cât și în Apple Store. După ce ați descărcat sau ați transmis în flux o copie a aplicației pe telefonul dvs. mobil sau dispozitivul portabil (Dispozitiv).
 • serviciului PatientGO accesibil prin intermediul aplicației (Servicii) care este disponibil pe site-ul aplicației sau pe alte site-uri ale noastre (Site-uri de servicii). Această politică stabilește baza pe care orice date personale (inclusiv datele din categoriile speciale) pe care le colectăm de la dvs. sau pe care ni le furnizați vor fi prelucrate de noi.
 • Această aplicație nu este destinată utilizării de către copii (un „copil” este orice persoană cu vârsta sub 18 ani) și în cazul în care participantul la studiul clinic este un copil care dorește să utilizeze aplicația și serviciul, aplicația este pusă la dispoziție și serviciile sunt furnizate numai în cazul în care persoana care deține responsabilitatea părintească a copilului este utilizatorul aplicației. Citiți cu atenție următoarele informații pentru a înțelege practicile noastre în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal (inclusiv datele din categoriile speciale) și modul în care vom trata aceste date.

Informații importante și cine suntem

Illingworth Research Group Limited este operatorul de date și este responsabil pentru datele dvs. cu caracter personal (denumit în mod colectiv „Illingworth”, „noi”, „nouă” sau „nostru/noastră” în această politică).

Dacă aveți întrebări despre această politică de confidențialitate, contactați-ne folosind datele prezentate mai jos.

 

Date de contact

Datele noastre complete sunt:

 • Numele complet al persoanei juridice: Illingworth Research Group Limited
 • Adresa de e-mail: PatientGO@illingworthresearch.com
 • Adresa poștală: Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, United Kingdom

Aveți dreptul de a depune o reclamație în orice moment la Biroul Comisarului pentru Informații (ICO), autorității de supraveghere din Regatul Unit pentru probleme de protecție a datelor sau altei autorități de supraveghere competente dintr-un stat membru al UE dacă aplicația este descărcată în afara Regatului Unit.

 

Modificări ale politicii de confidențialitate și obligația dvs. de a ne informa despre modificări

Efectuăm revizuiri periodice ale politicii noastre de confidențialitate. Această versiune a fost actualizată ultima dată pe 23 iunie 2020.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică de confidențialitate în orice moment, fără notificare prealabilă. Vă încurajăm să verificați în mod regulat politica de confidențialitate pentru eventualele modificări.

Este important ca datele cu caracter personal și cele din categoriile speciale pe care le deținem despre dvs. să fie corecte și actuale. Vă rugăm să ne informați dacă există modificări în timpul relației noastre cu dvs.

Datele pe care le colectăm despre dvs.

Putem colecta, utiliza, stoca și transfera diferite tipuri de date cu caracter personal despre dvs. după cum urmează:

 • date de identitate.
 • date de contact.
 • date financiare.
 • date despre tranzacții.
 • date despre dispozitiv.
 • date despre conținut.
 • date despre profil.
 • date de utilizare.
 • date din categorii speciale.

 

Date din categorii speciale

Colectăm categorii speciale de date cu caracter personal despre dvs. (aceasta poate include detalii despre rasa sau etnia dvs., convingerile religioase sau filosofice și informații despre sănătatea dvs.) Vom colecta și prelucra date din categorii speciale numai atunci când sunt necesare în mod special pentru a îndeplini orice solicitări pe care le faceți în cadrul aplicației, cum ar fi aranjamentele de deplasare sau cazare.

Cum sunt colectate datele dvs. cu caracter personal?

Vom colecta și prelucra următoarele date despre dvs.:

 • informațiile pe care ni le oferiți. Acestea sunt informații (inclusiv date de identitate, de contact și date financiare) pe care sunteți de acord să ni le oferiți prin completarea formularelor de pe site-ul aplicației și site-urile de servicii (împreună Site-urile noastre) sau prin corespondența cu noi (de exemplu, prin e-mail sau chat). Includ informații pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza site-ul aplicației, când descărcați sau înregistrați o aplicație, vă abonați la Serviciul nostru, căutați o aplicație sau un serviciu și când utilizați aplicația pentru a facilita solicitările de deplasare și cazare, rambursarea cheltuielilor, raportarea unei probleme privind o aplicație, serviciile noastre sau oricare dintre site-urile noastre. Dacă ne contactați, vom păstra o evidență a corespondenței respective.
 • informațiile pe care le colectăm despre dvs. și dispozitivul dvs. De fiecare dată când vizitați unul dintre site-urile noastre sau utilizați una dintre aplicațiile noastre, vom colecta automat date cu caracter personal, inclusiv date despre dispozitiv, conținut și date de utilizare. Colectăm aceste date utilizând module cookie și alte tehnologii similare.

 

 • informațiile pe care le primim din alte surse, inclusiv terțe părți și surse disponibile în mod public. Vom primi date cu caracter personal despre dvs. de la diferite terțe părți, după cum se arată mai jos:
 • date de identitate și de contact de la sponsorul studiului sau de la terțul desemnat al acestuia, care poate avea sediul în interiorul SAU în afara UE.

Module cookie

Utilizăm module cookie și/sau alte tehnologii de urmărire pentru a vă deosebi de ceilalți utilizatori ai aplicației, site-ului aplicației, platformei de distribuție (Appstore) sau site-urilor de servicii și pentru a ne aminti preferințele dvs. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență plăcută atunci când utilizați aplicația sau navigați pe oricare dintre site-urile noastre și, de asemenea, ne permite să îmbunătățim aplicația și site-urile noastre. Pentru informații detaliate despre modulele cookie pe care le utilizăm, scopurile pentru care le utilizăm și modul în care vă puteți exercita alegerile în ceea ce privește utilizarea modulelor cookie, consultați politica noastră privind modulele cookie, trimiteți un e-mail la PatientGO@illingworthresearch.com

Cum utilizăm datele dvs. cu caracter personal și cele din categoriile speciale

Vom folosi datele dvs. cu caracter personal numai atunci când legea ne permite acest lucru. Cel mai frecvent vom folosi datele dvs. cu caracter personal în următoarele circumstanțe:

 • în cazul în care v-ați dat consimțământul înainte de prelucrare.
 • în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care suntem pe cale să-l încheiem sau l-am încheiat cu dvs.
 • în cazul în care este necesar pentru interesele noastre legitime (sau cele ale unei terțe părți), iar interesele și drepturile fundamentale ale dvs. nu prevalează asupra acestor interese.
 • în cazul în care trebuie să respectăm o obligație legală sau de reglementare.

Scopuri pentru care vom utiliza datele dvs. cu caracter personal și cele din categoriile speciale

Scop/activitate Tipul de date Temeiul juridic pentru prelucrare
Pentru a instala aplicația și a vă înregistra ca nou utilizator al aplicației de identitate

de contact

financiare

despre dispozitiv

Consimțământul dvs.

Executarea unui contract încheiat cu dvs.

Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru a vă rambursa cheltuielile)

Pentru a procesa solicitările din aplicație și a furniza servicii, inclusiv gestionarea solicitărilor de deplasare/cazare și satisfacerea solicitărilor de rambursare. de identitate

de contact

financiare

despre tranzacții

despre dispozitiv

despre locație

date din categorii speciale

Consimțământul dvs.

Executarea unui contract încheiat cu dvs.

Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru a vă rambursa cheltuielile)

Pentru a gestiona relația noastră cu dvs., inclusiv pentru a vă notifica despre modificările aplicației sau ale oricăror servicii de identitate

de contact

financiare

despre profil

Consimțământul dvs.

Executarea unui contract încheiat cu dvs.

Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru a ține evidența actualizată și pentru a analiza modul în care clienții folosesc serviciile noastre)

Necesar pentru a respecta obligațiile legale (pentru a vă informa cu privire la orice modificare a termenilor și condițiilor noastre)

Pentru a administra și a proteja afacerea noastră și această aplicație, inclusiv depanarea, analiza datelor și testarea sistemului de identitate

de contact

despre dispozitiv

Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru conducerea afacerii noastre, furnizarea de servicii de administrare și IT, securitatea rețelei)

Divulgarea datelor dvs. cu caracter personal

Când sunteți de acord să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal și cele din categorii speciale, vă vom solicita, de asemenea, consimțământul dvs. de a partaja datele dvs. cu caracter personal cu terțele părți prezentate mai jos în scopurile indicate în tabel [Scopurile în care vom utiliza datele dvs. cu caracter personal]:

 • terțe părți interne, astfel cum este indicat în Glosar.
 • terțe părți externe, astfel cum este indicat în Glosar.
 • terțe părți cărora putem alege să le vindem, să le transferăm sau să fuzionăm părți din afacerea noastră sau activele noastre. Alternativ, putem căuta să achiziționăm alte afaceri sau să fuzionăm cu acestea. Dacă are loc o schimbare privind afacerea noastră, atunci noii proprietari pot utiliza datele dvs. cu caracter personal și cele din categorii speciale în același mod în care este prevăzut în această politică de confidențialitate.

Transferuri internaționale

Multe dintre terțele noastre părți externe au sediul în afara SEE, astfel încât prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal va implica un transfer de date în afara SEE.

Ori de câte ori transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara SEE, ne asigurăm că acest transfer are un grad similar de protecție, asigurându-ne că cel puțin una dintre următoarele garanții este implementată:

 • vom transfera datele dvs. cu caracter personal numai în țările care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, conform evaluărilor Comisiei Europene. Pentru mai multe detalii, consultați Comisia Europeană: Caracterul adecvat al nivelului de protecție a datelor cu caracter personal în țările din afara UE.
 • în cazul în care utilizăm anumiți furnizori de servicii, putem folosi contracte specifice aprobate de Comisia Europeană care asigură datelor cu caracter personal același nivel de protecție ca în Europa. Pentru mai multe detalii, consultați Comisia Europeană: Contracte model pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe.
 • în cazul în care utilizăm furnizori cu sediul în SUA, putem transfera date către aceștia dacă fac parte din Scutul de confidențialitate, care îi obligă să asigure un nivel de protecție similar cu cel al datelor cu caracter personal partajate între Europa și SUA. Pentru mai multe detalii, consultați Comisia Europeană: Scutul de confidențialitate UE-SUA.

Vă rugăm să ne contactați dacă doriți informații suplimentare cu privire la mecanismul specific utilizat de noi atunci când transferăm datele dvs. ci caracter personal în afara SEE.

Securitatea datelor

Toate informațiile pe care ni le furnizați sunt stocate pe serverele noastre securizate. Informațiile stocate „în repaus” pe serverele noastre securizate sunt protejate utilizând criptarea datelor standard din domeniu. În cazul în care v-am dat (sau în cazul în care ați ales) o parolă care vă permite să accesați anumite părți ale site-urilor noastre, sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității acestei parole. Vă solicităm să nu utilizați o parolă la comun cu altcineva.

Odată ce am primit informațiile dvs., vom folosi proceduri și caracteristici de securitate stricte pentru a încerca să prevenim pierderea, utilizarea sau accesarea accidentală a datelor dvs. cu caracter personal într-un mod neautorizat. Datele transmise între dvs. ca utilizator (Utilizator final) și Illingworth ca parte a serviciului sunt protejate utilizând metode de criptare standard din domeniu. Datele stocate pe serverele noastre sunt protejate prin criptare în repaus și firewall-uri de ultimă generație pentru a preveni accesul neautorizat.

Nu sunt stocate date de identificare personale pe dispozitivul utilizatorului final. Două coduri criptate sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului final pentru a facilita conectarea.

Am instituit proceduri pentru a face față oricărei suspiciuni de breșă în datele cu caracter personal și vă vom anunța pe dvs. și pe orice autoritate de reglementare aplicabilă atunci când suntem obligați legal să facem acest lucru.

Păstrarea datelor

Conform legii, trebuie să păstrăm informații de bază despre dvs. (inclusiv date de contact, de identitate, financiare și despre tranzacții) timp de șapte ani după încheierea studiului clinic în scopuri de audit financiar.

În anumite circumstanțe ne puteți cere să ștergem datele dvs.: consultați [Drepturile dvs. legale] de mai jos pentru informații suplimentare.

În anumite circumstanțe, vom conferi un caracter anonim datelor dvs. cu caracter personal (astfel încât acestea să nu mai poată fi asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem folosi aceste informații pe termen nelimitat, fără să vă trimitem alte notificări.

Drepturile dvs. legale

În anumite circumstanțe, aveți următoarele drepturi în temeiul legilor privind protecția datelor în legătură cu datele dvs. cu caracter personal.

 • Solicitați acces la datele dvs. cu caracter personal (cunoscut sub denumirea de „solicitare de acces a persoanei vizate”)
 • Solicitați corectarea datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.
 • Solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal
 • Opuneți-vă prelucrării datelor dvs. cu caracter personal atunci când ne bazăm pe un interes legitim (sau pe cel al unei terțe părți) și există ceva în situația dvs. particulară care vă face să doriți să vă opuneți prelucrării pe acest motiv, deoarece simțiți că vă afectează drepturile și libertățile fundamentale
 • Solicitați limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
 • Solicitați transferul datelor dvs. cu caracter personal către dvs. sau către o terță parte
 • Retrageți-vă consimțământul în orice moment în cazul în care ne bazăm pe consimțământ pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în orice moment, contactându-ne la adresa Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, Regatul Unit  SAU  PatientGO@illingworthresearch.com

Glosar

Temei juridic

Consimțământ înseamnă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care ați indicat acordul dvs. printr-o declarație sau ați optat în mod clar pentru prelucrarea pentru un scop specific. Consimțământul va fi valabil numai dacă este o indicație exprimată liberă, specifică, informată și precisă a ceea ce doriți. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment contactându-ne.

SEE înseamnă Spațiul Economic European.

Interes legitim înseamnă interesul afacerii noastre în desfășurarea și gestionarea activității noastre pentru a ne permite să vă oferim cel mai bun serviciu/produs și cea mai bună și mai sigură experiență. Ne asigurăm că luăm în considerare și echilibrăm orice impact potențial asupra dvs. (atât pozitiv, cât și negativ) și drepturilor dvs. înainte de a prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru interesele noastre legitime. Nu utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru activități în care interesele noastre sunt depășite de impactul asupra dvs. (cu excepția cazului în care avem consimțământul dvs. sau avem în alt mod obligația sau permisiunea conform legii). Puteți obține informații suplimentare despre modul în care evaluăm interesele noastre legitime în raport cu orice potențial impact asupra dvs. în ceea ce privește activitățile specifice, contactându-ne.

Executarea contractului înseamnă prelucrarea datelor dvs. în cazul în care este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri la cererea dvs. înainte de a încheia un astfel de contract.

Respectarea unei obligații legale înseamnă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligații legale.

Terțe părți

Terțe părți interne

Alte companii din Illingworth Group care acționează în calitate de operatori asociați sau entități de prelucrare și care au sediul în Spania, Franța, Italia, Australia și Statele Unite ale Americii și furnizează servicii IT și de administrare a sistemelor și întreprind raportarea către conducere.

Terțe părți externe

Furnizori de servicii care acționează ca entități de prelucrare care furnizează servicii IT și servicii de administrare a sistemelor.

Consultanți profesioniști care acționează ca entități de prelucrare sau operatori asociați, inclusiv avocați, bancheri, auditori și asigurători care oferă servicii de consultanță, bancare, juridice, de asigurări și de contabilitate.

Furnizori de servicii care acționează ca entități de prelucrare care vă asigură deplasarea, cazarea și transportul ca parte din servicii.

Administrația fiscală și vamală a Regatului Unit, autoritățile de reglementare și alte autorități care acționează ca entități de prelucrare sau ca o bază de operatori asociați în Regatul Unit care impun raportarea activităților de prelucrare în anumite circumstanțe.

Drepturile dvs. legale

Aveți dreptul să:

 • solicitați acces la datele dvs. cu caracter personal (cunoscut în mod obișnuit ca „solicitare de acces a persoanei vizate”). Acest lucru vă permite să primiți o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. și să verificați dacă le prelucrăm în mod legal.
 • solicitați corectarea datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Acest lucru vă permite să corectați orice date incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dvs., deși este posibil să trebuiască să verificăm acuratețea noilor date pe care ni le furnizați.
 • solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal. Acest lucru vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele cu caracter personal atunci când nu există niciun motiv întemeiat pentru continuarea prelucrării acestora. De asemenea, aveți dreptul să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele dvs. cu caracter personal în cazul în care v-ați exercitat cu succes dreptul de a vă opune prelucrării (a se vedea mai jos), în cazul în care este posibil să fi prelucrat informațiile dvs. în mod ilegal sau în cazul în care suntem obligați să ștergem datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta legislația locală. Rețineți, totuși, că este posibil să nu putem întotdeauna să respectăm solicitarea dvs. de ștergere din motive juridice specifice despre care veți fi informat, dacă este cazul, în momentul solicitării dvs.
 • vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care ne bazăm pe un interes legitim (sau pe cel al unei terțe părți) și există ceva în situația dvs. particulară care vă face să doriți să vă opuneți prelucrării din acest motiv, deoarece simțiți că are un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. fundamentale. În unele cazuri, putem demonstra că avem temeiuri legitime convingătoare pentru a prelucra informațiile dvs. care prevalează asupra drepturilor și libertăților dvs.
 • solicitați limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Acest lucru vă permite să ne cereți să întrerupem prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în următoarele situații:
  • dacă doriți să stabilim acuratețea datelor;
  • în cazul în care utilizarea de către noi a datelor este ilegală, dar nu doriți ca noi să le ștergem;
  • în cazul în care aveți nevoie să vă păstrăm datele, chiar dacă nu ne mai sunt necesare, deoarece aveți nevoie de acestea pentru a demonstra, exercita sau apăra revendicări legale; sau
  • v-ați opus utilizării de către noi a datelor dvs., dar trebuie să verificăm dacă avem motive legitime prevalente pentru a le utiliza.
 • solicitați transferul datelor dvs. cu caracter personal către dvs. sau către o terță parte. Vă vom furniza dvs. sau unei terțe părți pe care ați ales-o datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit automat. Rețineți că acest drept se aplică numai informațiilor automatizate pentru utilizarea cărora ne-ați dat inițial consimțământul sau în cazul în care am folosit informațiile pentru a încheia un contract cu dvs.
 • vă retrageți consimțământul în orice moment în cazul care ne bazăm pe consimțământ pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, acest lucru nu va afecta legalitatea oricărei prelucrări efectuate înainte de a vă retrage consimțământul. Dacă vă retrageți consimțământul, este posibil să nu vă putem furniza anumite produse sau servicii. Vă vom informa dacă acesta este cazul în momentul în care vă retrageți consimțământul.

Descrierea categoriilor de date cu caracter personal

 • Date de identitate: prenumele, numele, numele de fată, numele de utilizator sau un identificator similar, starea civilă, funcția, data nașterii, sexul, informațiile de pe pașaport, inclusiv numărul, numele, țara emitentă și data expirării.
 • Date de contact: adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numerele de telefon și datele persoanei de contact în caz de urgență.
 • Date financiare: date privind conturile bancare și cardurile de plată.
 • Date despre tranzacții: include detalii despre plățile către dvs. și detalii despre solicitările din aplicație.
 • Date despre dispozitiv: includ tipul dispozitivului mobil pe care îl utilizați, un identificator unic al dispozitivului (de exemplu, numărul IMEI al dispozitivului dvs., adresa MAC a interfeței de rețea wireless a dispozitivului sau numărul de telefon mobil utilizat de dispozitiv),] informații despre rețeaua mobilă, sistemul de operare al telefonului dvs. mobil, tipul de browser mobil pe care îl utilizați și informații despre setarea fusului orar.
 • Date despre conținut: includ informații stocate pe dispozitivul dvs., inclusiv fotografii, videoclipuri sau alt tip de conținut digital;
 • Date despre profil: includ numele dvs. de utilizator și parola, istoricul solicitărilor în aplicație, preferințele dvs. și feedback-ul furnizat.
 • Date de utilizare: includ detalii despre utilizarea de către dvs. a oricărei dintre aplicațiile noastre sau despre vizitele dvs. pe oricare dintre site-urile noastre, inclusiv, dar fără a se limita la, date despre trafic și alte date de comunicare, indiferent dacă acest lucru este necesar în scopurile noastre proprii de facturare sau în alt scop și resursele pe care le accesați.

Date din categorii speciale

Acestea vor include toate informațiile pe care ni le furnizați care se referă în mod specific la o solicitare pe care o faceți în cadrul aplicației (cum ar fi o solicitare de transport sau cazare) și pot include detalii despre rasa sau etnia dvs., convingerile religioase sau filosofice și informații despre sănătatea dvs.