Home » PatientGO Privacy Policy – Hungarian

PatientGO Privacy Policy – Hungarian

english

PatientGO – Adatvédelem

Az Illingworth Research Group Limited-et a klinikai vizsgálat megbízója/az általa kinevezett harmadik fél felkérte a klinikai vizsgálattal (Klinikai vizsgálat) kapcsolatos utazások, szállások és/vagy költségtérítések kezelésének megkönnyítésére a Klinikai vizsgálat részeként. Ehhez be kell gyűjtenünk, tárolnunk kell és meg kell osztanunk az Ön személyes adatait, így mi „adatfeldolgozó” vagyunk. Ez azt jelenti, hogy tároljuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait.

Ez az irányelv meghatározza, hogyan gyűjtünk és használunk fel Önnel kapcsolatos személyes adatokat az utazási, szállási és költségtérítési Szolgáltatás (más néven PatientGO) elősegítése érdekében, az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. Ez a szabályzat csak a Szolgáltatást igénybe vevő résztvevőkre vonatkozik. Az Alkalmazás Ön általi használata során nekünk megadott személyes adatok elkülönülnek és függetlenek a Klinikai vizsgálat beleegyező nyilatkozatában a Klinikai vizsgálat megbízója/általa megjelölt harmadik fél számára megadott adatoktól.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat, hogy megértse személyes adataival kapcsolatos gyakorlatainkat, valamint azt, hogy miként fogjuk felhasználni azokat az Alkalmazással, valamint a Szolgáltatás Ön általi használatával kapcsolatban.

 

Hozzájárulás az alkalmazás telepítéséhez

Az adatvédelmi törvények értelmében bizonyos információkat kell megadnunk Önnek arról, hogy kik vagyunk, hogyan dolgozzuk fel személyes adatait és milyen célokra, valamint ismertetnünk kell a személyes adataival kapcsolatos jogait.

Az Alkalmazás telepítésével Ön beleegyezik abba, hogy feldolgozzuk személyes és Különleges kategóriájú adatait (például a nevét, elérhetőségi adatait, útlevéladatait, pénzügyi és egészségügyi adatait) a jelen szabályzatban leírtak szerint.

 

Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?

Bármikor meggondolhatja magát, és visszavonhatja hozzájárulását, ha felveszi velünk a kapcsolatot a PatientGO@illingworthresearch.com címen; de ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végrehajtott feldolgozás jogszerűségét. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása befolyásolhatja, hogy eleget tudunk-e tenni az Ön alkalmazáson belüli kéréseinek.

Bevezetés

A jelen szabályzat (a végfelhasználói licencszerződésünkkel (EULA) együtt (https://illingworthresearch.com/patientgo-terms)) és az EULA-ba hivatkozással beépített minden további használati feltétel (együttesen a Használati feltételek) alkalmazandók az alábbi Ön általi használatára:

 • PatientGO 1. verziójú mobilalkalmazás-szoftver (Alkalmazás), amely elérhető a Google Play áruházban és az Apple Store-ban. Miután letöltötte vagy streamelte az alkalmazás egy példányát a mobiltelefonjára vagy -eszközére (Eszköz).
 • Az Alkalmazás webhelyéről vagy más webhelyeinkről (Szolgáltatási webhelyek) elérhető Alkalmazáson keresztül igénybe vehető a PatientGO szolgáltatás (Szolgáltatások). A jelen szabályzat meghatározza azt az Öntől általunk gyűjtött (beleértve a Különleges kategóriájú adatokat) személyes adatok, az Ön által számunkra megadott személyes adatok feldolgozásának alapelveit.
 • A jelen Alkalmazás nem gyermekek számára („Gyermek” minden 18 évnél fiatalabb személy) készült, és ha a Klinikai vizsgálat résztvevője egy gyermek, aki használni kívánja az Alkalmazást és a Szolgáltatást, akkor az Alkalmazás és a Szolgáltatások csak akkor érhetők el, ha a Gyermekre vonatkozó szülői felelősségeket ellátó személy az Alkalmazás Felhasználója. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat, hogy megértse személyes adataival (beleértve a Különleges kategóriájú adatokat is) kapcsolatos gyakorlatainkat, valamint azt, hogy miként fogjuk kezelni azokat.

 

Fontos információk rólunk

Az Illingworth Research Group Limited az adatkezelő és felelős a személyes adatokért (a jelen szabályzatban a továbbiakban együttesen „Illingworth”, „mi”, „minket”, „miénk”, „nekünk”).

Ha kérdése van a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeken keresztül.

 

Elérhetőség

A teljeskörű adataink:

 • A jogi személy teljes neve: Illingworth Research Group Limited
 • E-mail-cím: PatientGO@illingworthresearch.com
 • Postai cím: Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, United Kingdom

Önnek joga van bármikor panaszt nyújtani az Információs biztosi hivatalhoz (Information Commissioner's Office (ICO)), az Egyesült Királyság adatvédelmi kérdésekkel foglalkozó felügyeleti hatóságához vagy valamely EU-tagállam más illetékes felügyeleti hatóságához, ha az Alkalmazást az Egyesült Királyságon kívül tölti le.

Az adatvédelmi szabályzatot érintő változások és az Ön kötelessége arra vonatkozóan, hogy tájékoztasson minket a változásokról

Az adatvédelmi szabályzatunkat folyamatosan felülvizsgáljuk. Ennek a verziónak az utolsó frissítés: 2020. június 23.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor frissítsük a jelen Adatvédelmi Szabályzatot előzetes értesítés nélkül. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze az Adatvédelmi Szabályzatot az esetleges változások miatt.

Fontos, hogy a személyes és a Különleges kategóriájú adatok, amelyeket Önről tárolunk, pontosak és naprakészek legyenek. Kérjük, tájékoztasson minket, ha bármilyen változás történik az Önnel fennálló kapcsolatunk során.

 

Az általunk önről gyűjtött adatok

Az alábbiak szerint gyűjthetünk, használhatunk fel, tárolhatunk és továbbíthatunk különféle személyes adatokat:

 • Személyazonossági adatok.
 • Kapcsolattartási adatok.
 • Pénzügyi adat.
 • Tranzakciós adatok.
 • Eszközadatok.
 • Tartalomadatok.
 • Profiladatok.
 • Használati adatok.
 • Különleges kategóriájú adatok.

 

Különleges kategóriájú adatok

Gyűjtünk Önről Különleges kategóriájú személyes adatokat is (idetartoznak a faji vagy az etnikai hovatartozásra, a vallási vagy filozófiai meggyőződésekre és az egészségre vonatkozó információk). Csak akkor gyűjtünk és dolgozunk fel Különleges kategóriájú adatokat, amikor erre kifejezetten szükség van az alkalmazáson belül tett bármilyen kérés, például utazási vagy szállásrendezési kérés teljesítéséhez.

 

Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?

A következő adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel Önnel kapcsolatban:

 • Az Ön által megadott adatok. Ezeket az adatokat (beleértve a személyazonosságot, a kapcsolattartási és a pénzügyi adatokat) Ön beleegyezéssel adja meg nekünk, amikor űrlapokat tölt ki az Alkalmazás webhelyein és a Szolgáltatások webhelyein (együttesen a Webhelyeink), vagy a velünk folytatott üzenetváltás során (például e-mail vagy csevegés). Idetartoznak az olyan adatok, amelyeket Ön regisztráláskor ad meg az Alkalmazás webhelyének használatához, a letöltéshez vagy egy Alkalmazás regisztrálásához, a Szolgáltatásra történő feliratkozáshoz, egy Alkalmazás vagy Szolgáltatás kereséséhez, amikor az Alkalmazást az utazás, a szállás és a költségtérítés rendezéséhez használja, vagy amikor jelent egy problémát az Alkalmazással, a Szolgáltatásainkkal vagy bármely Webhelyünkkel kapcsolatban. Ha kapcsolatba lép velünk, nyilvántartást vezetünk arról az üzenetváltásról.
 • Az Önről és az eszközeiről általunk gyűjtött információkat. Minden alkalommal, amikor ellátogat valamelyik Webhelyünkre vagy használja valamelyik Alkalmazásunkat, automatikusan gyűjtünk személyes adatokat, beleértve az eszköz-, a tartalom- és a felhasználási adatokat is. Ezeket az adatokat cookie-k és más hasonló technológiák segítségével gyűjtjük.
 • Más forrásokból kapott információk, ideértve a harmadik feleket és a nyilvánosan elérhető forrásokat is. AZ Ön személyes adatait különféle harmadik felektől is megkapjuk az alábbiak szerint:
 • Személyazonossági és kapcsolattartási adatok a klinikai vizsgálat megbízójától vagy az általa kinevezett harmadik féltől, attól függően, hogy ki tartózkodik az EU-n belül VAGY kívül.

 

Cookie-k

Cookie-kat és/vagy más nyomkövetési technológiákat használunk, hogy megkülönböztessük Önt az Alkalmazás, az Alkalmazás webhelyének, a terjesztési platform (App Store) vagy a Szolgáltatások webhelyeinek más felhasználóitól, és hogy emlékezzünk az Ön beállításaira. Ez segít nekünk abban, hogy jó élményt nyújtsunk az alkalmazás használatakor, vagy bármely Webhelyünk böngészése közben, ezenkívül lehetővé teszi számunkra az Alkalmazás és a Webhelyünk fejlesztését. Az általunk használt cookie-kra, a felhasználási céljaikra és az általunk használt cookie-kra vonatkozó választási lehetőségeinek gyakorlására vonatkozóan küldjön e-mailt a PatientGO@illingworthresearch.com e-mail-címre.

 

Hogyan használjuk az ön személyes és Különleges kategóriájú adatait?

Az Ön személyes adatait csak akkor fogjuk felhasználni, ha a törvény ezt lehetővé teszi. Leggyakrabban az Ön személyes adatait a következő körülmények között fogjuk használni:

 • Amikor Ön hozzájárult a feldolgozás előtt.
 • Amikor egy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyet Önnel kötöttünk vagy fogunk megkötni.
 • Ahol ez szükséges a jogos érdekeinkhez (vagy harmadik fél jogos érdekeihez), és amennyiben az Ön érdekei és alapvető jogai nem írják felül ezeket az érdekeket.
 • Amikor jogi vagy szabályozási kötelezettségeket kell teljesítenünk.

 

Az ön személyes és Különleges kategóriájú adatainak felhasználási célja
Cél/tevékenység Az adatok típusa A feldolgozás törvényes alapja
Az alkalmazás telepítéséhez és új alkalmazásfelhasználó regisztrálásához Személyazonosság
Kapcsolat
Pénzügyi
Eszköz
Az Ön hozzájárulása
Egy Önnel kötött szerződés teljesítése
Szükséges a jogos érdekeinkhez (az Ön költségeinek megtérítéséhez)
Az alkalmazáson belüli kérelmek feldolgozása és a Szolgáltatások teljesítése, beleértve az utazással/szállással kapcsolatos kérések kezelését és a térítési kérelmek teljesítését. Személyazonosság
Kapcsolat
Pénzügyi
Tranzakciós
Eszköz
Helymeghatározás
Különleges kategória
Az Ön hozzájárulása
Egy Önnel kötött szerződés teljesítése
Szükséges a jogos érdekeinkhez (az Ön költségeinek megtérítéséhez)
Az Önnel kialakított kapcsolatunk kezelése, beleértve az Alkalmazás vagy bármely Szolgáltatás változásairól szóló értesítést Személyazonosság
Kapcsolat
Pénzügyi
Profil
Az Ön hozzájárulása
Egy Önnel kötött szerződés teljesítése
Szükséges a jogos érdekeinkhez (a nyilvántartás naprakészen tartása és a Szolgáltatásaink ügyfelek általi használatának elemzése)
Szükséges a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez (hogy értesítsük Önt a használati feltételek változásairól)
A vállalkozásunk és a jelen Alkalmazás adminisztrációja és védelme érdekében, beleértve a hibaelhárítást, az adatok elemzését és a rendszer tesztelését Személyazonosság
Kapcsolat
Eszköz
Szükséges a jogos érdekeinkhez (az üzletvitelünkhöz, az ügyintézési és informatikai szolgáltatások nyújtásához, a hálózati biztonsághoz)

 

 

Az Ön személyes adatainak közlése

Amikor beleegyezik abba, hogy megadja nekünk személyes és Különleges kategóriájú adatait, akkor arra is felkérjük, hogy adja hozzájárulását a személyes adatainak az alábbiakban meghatározott harmadik felekkel táblázatban meghatározott célokra történő megosztásához:

 • Belső harmadik felek, a Szójegyzékben meghatározottak szerint.
 • Külső harmadik felek, a Szójegyzékben meghatározottak szerint.
 • Olyan harmadik felek, akiknek eladhatjuk, átadhatjuk, vagy akikkel egyesíthetjük az üzleti tevékenységünk vagy eszközeink egy részét. Ezenkívül kereshetünk más vállalkozásokat is megszerzés vagy egyesülés céljából. Ha változás történik vállalkozásunkban, akkor az új tulajdonosok az Ön személyes és Különleges kategóriájú adatait a jelen adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint használhatják.

 

Nemzetközi adatátvitel

Számos külső harmadik félnek számító partnerünk EGT-n kívüli székhellyel rendelkezik, így személyes adatainak feldolgozása magában foglalja az adatok EGT-n kívüli továbbítását.

Amikor személyes adatait az EGT-ből továbbítjuk, biztosítjuk, hogy hasonló mértékű védelmet kapjunk azáltal, hogy biztosítjuk a következők legalább egyikét:

 • Az Ön személyes adatait csak azokba az országokba továbbítjuk, amelyekről az Európai Bizottság úgy véli, hogy a személyes adatoknak megfelelő szintű védelmet nyújtanak. További részletekért lásd Európai Bizottság: A személyes adatok védelmének megfelelősége az EU-n kívüli országokban.
 • Bizonyos szolgáltatók igénybevétele esetén az Európai Bizottság által jóváhagyott egyedi szerződéseket alkalmazhatunk, amelyek a személyes adatoknak az európaival azonos védelmet nyújtanak. További részletekért lásd Európai Bizottság: A személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó szerződésminták.
 • Ha az Egyesült Államokban működő szolgáltatókat alkalmazunk, akkor adatokat továbbíthatunk számukra, ha részei az adatvédelmi pajzsnak, amely megköveteli, hogy hasonló védelmet biztosítsanak az Európa és az Egyesült Államok között megosztott személyes adatoknak. További részletekért lásd Európai Bizottság: EU–USA Adatvédelmi pajzs.

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha további információra van szüksége a személyes adatainak az EGT-ből történő továbbítása során általunk használt konkrét folyamatokról.

 

Adatbiztonság

Az Ön által a számunkra megadott összes információt a biztonságos kiszolgálóinkon tároljuk. A nyugalomban lévő tárolt adatokat a biztonságos kiszolgálóinkon az ipari szabványoknak megfelelő titkosítás védi. Ahol megadtunk Önnek (vagy ahol választott) egy olyan jelszót, amely lehetővé teszi önnek a Webhelyeink bizonyos részeinek elérését, a jelszó bizalmas kezeléséért Ön a felelős. Arra kérjük, hogy ne ossza meg jelszavát senkivel.

Miután megkaptuk az Ön adatait, szigorú eljárásokat és biztonsági funkciókat használunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatainak véletlen elvesztését, valamint jogosulatlan felhasználását elérését. Az Ön, mint felhasználó (Véghfelhasználó) és az Illingworth között a szolgáltatás részeként továbbított adatokat az iparági szabványoknak megfelelő titkosítási módszerek védik. A kiszolgálóinkon tárolt nyugalomban lévő adatokat titkosítás és csúcstechnológiás tűzfalak védik az illetéktelen hozzáféréstől.

A végfelhasználói eszközön nem található személyazonosításra alkalmas adatokat. A könnyű bejelentkezéshez a Végfelhasználó eszközén két titkosított token található.

Bevezettünk eljárásokat a személyes adatokkal kapcsolatos esetleges feltételezhető adatvédelmi incidensek kezelésére, és értesítjük Önt és minden vonatkozó szabályozóhatóságot, amikor ha ez jogszabályi kötelezettségünk.

 

Adatmegőrzés

A törvény szerint pénzügyi ellenőrzési célból hét évig meg kell őriznünk az Önnel kapcsolatos alapvető adatokat (beleértve a kapcsolattartási, személyazonossági, pénzügyi és tranzakciós adatokat) a Klinikai vizsgálat befejezését követően.

Bizonyos esetekben kérheti, hogy töröljük adatait: további információkért lásd az alábbi Az Ön törvényes jogai szakaszt.

Bizonyos esetekben a személyes adatait kutatási vagy statisztikai célokra névtelenítjük (úgy, hogy azokat már nem lehessen Önnel kapcsolatba hozni), ilyen esetben ezeket az információkat határozatlan ideig használhatjuk az Ön értesítése nélkül.

 

Az Ön törvényes jogai

Bizonyos körülmények között az Ön személyes adataival kapcsolatban az adatvédelmi törvények értelmében Ön a következő jogokkal rendelkezik.

 • Hozzáférést kérni a személyes adataihoz (az érintett hozzáférés-kérelmezése)
 • Helyesbítés kérése az Önről általunk őrzött személyes adatokra vonatkozóan
 • A személyes adatok törlésének kérelmezése
 • A személyes adatainak feldolgozásával szembeni tiltakozás, amikor jogos érdekekre (vagy harmadik fél jogos érdekeire) támaszkodunk, és az Ön adott helyzetében valami miatt tiltakozni akar a feldolgozás ellen ezen a jogalapon, mert úgy érzi, hogy ez hatással van az alapvető jogaira és szabadságaira
 • A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés korlátozásának kérelmezése
 • A személyes adatok Önhöz vagy egy harmadik félhez történő átvitelének kérelmezése
 • A hozzájárulást bármikor visszavonhatja, amennyiben a személyes adatok kezelésének alapja a hozzájárulás

Ezek közül bármely jogát bármikor gyakorolhatja, ha felveszi velünk a kapcsolatot a Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, United Kingdom VAGY PatientGO@illingworthresearch.com elérhetőségen keresztül.

 

Szójegyzék

Törvényes alap

Hozzájárulás: Személyes adatainak feldolgozása abban az esetben, ha nyilatkozattal vagy egyértelmű feliratkozással jelölte meg a megadott célú adatkezelésre vonatkozó beleegyezését. A hozzájárulás csak akkor érvényes, ha szabadon megadott, konkrét, tájékoztatáson alapul és egyértelmű jelzi az Ön szándékát. Bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ha felveszi velünk a kapcsolatot.

 

EGT: Európai Gazdasági Térség.

Jogos érdek: Az üzleti érdekeink az üzleti tevékenységünk végrehajtásában és irányításában, hogy a lehető legjobb szolgáltatást terméket biztosíthassuk Önnek. Gondoskodunk arról, hogy mérlegeljük és kiegyensúlyozzuk az esetlegesen Önre és a jogaira gyakorolt hatásokat (pozitív és negatív), mielőtt az Ön személyes adatait jogos érdekeink céljából feldolgozzuk. Az Ön személyes adatait nem használjuk olyan tevékenységekhez, amelyekben érdekeinket az Önre gyakorolt hatás felülbírálja (kivéve, ha Ön a hozzájárulását adta, vagy haa törvény más módon megköveteli vagy engedélyezi ezt). Ha kapcsolatba lép velünk, további információt szerezhet arról, hogy miként értékeljük jogos érdekeinket adott tevékenységekre vonatkozóan az esetlegesen Önre gyakorolt hatások tekintetében.

A szerződés teljesítése: Az Ön adatainak feldolgozását jelenti, ha egy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy ha az Ön kérésére kell lépéseket tenni egy ilyen szerződés megkötése előtt.

Jogszabályi kötelezettség teljesítése: Az Ön személyes adatainak feldolgozása, ahol ez szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk a jogszabályi kötelezettségeinknek.

 

Harmadik felek

Belső harmadik felek

Az Illingworth Csoport többi, közös adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként működő, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Ausztráliában és az Amerikai Egyesült Államokban található székhellyel rendelkező vállalata, amely informatikai és rendszer-adminisztrációs szolgáltatásokat nyújtanak, és vezetőségi jelentéskészítést vállalnak.

 

Külső harmadik felek

Adatfeldolgozóként eljáró szolgáltatók, akik informatikai és rendszer-adminisztrációs szolgáltatásokat nyújtanak.

Szakmai tanácsadók, akik adatfeldolgozóként vagy közös adatkezelőként járnak el, ideértve az ügyvédeket, bankárokat, könyvvizsgálókat és biztosítókat, akik tanácsadási, banki, jogi, biztosítási és számviteli szolgáltatásokat nyújtanak.

Adatfeldolgozóként eljáró szolgáltatók, akik a Szolgáltatások részeként utazást, szállást és szállítást biztosítanak Önnek.

Az Egyesült Királyságban a HM Revenue and Customs, a szabályozók és az adatfeldolgozóként vagy közös adatkezelőként eljáró hatóságok, amelyek bizonyos körülmények között jelentést kérhetnek a feldolgozási tevékenységekről.

 

Az Ön törvényes jogai

Önnek joga van:

 • Hozzáférést kérni a személyes adataihoz (az érintett hozzáférés-kérelmezése). Ez lehetővé teszi, hogy megkapja az Önről általunk őrzött személyes adatok egy példányát, és ellenőrizze, hogy jogszerűen dolgozzuk-e fel azokat.
 • Helyesbítés kérése az Önről általunk őrzött személyes adatokra vonatkozóan. Ez lehetővé teszi, hogy minden Önnel kapcsolatos, általunk tárolt, hiányos vagy pontatlan adatot kijavítsunk, bár előfordulhat, hogy ellenőriznünk kell a nekünk megadott új adatok pontosságát.
 • A személyes adatok törlésének kérelmezése. Ez lehetővé teszi, hogy felkérjen bennünket a személyes adatainak törlésére vagy eltávolítására, ha nincs megfelelő indok a további feldolgozásra. Ahhoz is joga van, hogy személyes adatainak törlését vagy eltávolítását kérje, ha sikeresen gyakorolta a feldolgozással szembeni tiltakozáshoz való jogát (lásd alább), amennyiben esetleg jogellenesen dolgoztuk fel az Ön adatait, vagy amikor a személyes adatait törölnünk kell a helyi törvények betartása érdekében. Előfordulhat azonban, hogy nem mindig tudunk eleget tenni a törlés iránti kérelemnek olyan konkrét jogi okokból, amelyekről adott esetben a kérés időpontjában értesítjük Önt.
 • A személyes adatainak feldolgozásával szembeni tiltakozás, amikor jogos érdekekre (vagy harmadik fél jogos érdekeire) támaszkodunk, és az Ön adott helyzetében valami miatt tiltakozni akar a feldolgozás ellen ezen a jogalapon, mert úgy érzi, hogy ez hatással van az alapvető jogaira és szabadságaira. Bizonyos esetekben bebizonyíthatjuk, hogy kényszerítő erejű törvényes okok miatt dolgozzuk fel az Ön adatait, amelyek felülbírálják az Ön jogait és szabadságait.
 • A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés korlátozásának kérelmezése. Ez lehetővé teszi, hogy felkérjen bennünket arra, hogy felfüggesszük a személyes adatainak kezelését az alábbi esetekben:

(a)         ha azt akarja, hogy meghatározzuk az adatok pontosságát;

(b)         amennyiben az adatok felhasználása jogellenes, de nem akarja, hogy töröljük azokat;

(c)          amikor szüksége van arra, hogy tároljuk az adatokat, még akkor is, ha nekünk már nincs rájuk szükségünk, mert Önnek van rájuk szüksége jogi követelések megalapozásához, gyakorlásához vagy megvédéséhez; vagy

(d)         Ön tiltakozott az Ön adatainak felhasználásával szemben, de ellenőriznünk kell, hogy van-e felülbíráló törvényes okunk a használatukra.

 • A személyes adatok Önhöz vagy egy harmadik félhez történő átvitelének kérelmezése. Személyes adatait strukturált, általánosan használt, gép számára olvasható formátumban adjuk át Önnek vagy az Ön által választott harmadik félnek. Vegye figyelembe, hogy ez a jog csak azokra az automatizált információkra vonatkozik, amelyek felhasználásához eredetileg hozzájárult, vagy ahol az információkat felhasználtuk egy Önnel kötött szerződéshez.
 • A hozzájárulást bármikor visszavonhatja, amennyiben a személyes adatok kezelésének alapja a hozzájárulás. Ez azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Ha visszavonja hozzájárulását, előfordulhat, hogy nem tudunk bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat Önnek biztosítani. Ilyen esetben a hozzájárulás visszavonásakor tájékoztatjuk Önt.

 

A személyes adatok kategóriáinak leírása

 • Személyazonossági adatok: utónév, vezetéknév, leánykori név, felhasználónév vagy hasonló azonosító, családi állapot, cím, születési idő, nem, útlevél-információk, beleértve a számot, nevet, a kiállító országot és a lejárat dátumát.
 • Kapcsolattartási adatok: otthoni cím, e-mail-cím, telefonszámok és sürgősségi elérhetőségek.
 • Pénzügyi adatok: bankszámla és fizetési kártya adatai.
 • Tranzakciós adatok: tartalmazza az Önnek folyósított kifizetések adatait és az Alkalmazáson belüli kérelmek részleteit.
 • Eszközadatok: tartalmazza a használt mobileszköz típusát, az egyedi eszközazonosítót (például az eszköz IMEI-számát, az eszköz vezeték nélküli hálózati adapterének MAC-címét vagy az eszköz által használt mobiltelefonszámot), mobilehálózati információkat, a mobileszköz operációs rendszerét, az Ön által használt mobilböngésző típusát és az időzóna beállításával kapcsolatos információkat.
 • Tartalmi adatok: tartalmazza az eszközön tárolt információkat, beleértve fényképeket, videókat vagy más digitális tartalmakat;
 • Profiladatok: tartalmazza az Ön felhasználónevét és jelszavát, az alkalmazáson belüli kérelemelőzményeit, a beállításokat és a visszajelzéseket.
 • Használati adatok: adatokat tartalmaz bármely Alkalmazásunk Ön általi használatával, vagy bármelyik Webhelyünk Ön általi meglátogatásával kapcsolatban, ideértve, de nem kizárólagosan, a forgalmi adatokat és más kommunikációs adatokat, függetlenül attól, hogy erre saját számlázási céljainkból vagy más célból van szükség, valamint az Ön által elért erőforrásokat.

 

Különleges kategóriájú adatok

Idetartozik minden olyan információ, amely kifejezetten az alkalmazáson belül tett kérésekkel kapcsolatos (például szállítással vagy szállással kapcsolatos kérelem), és tartalmazhat adatokat az Ön faji vagy etnikai hovatartozásról, vallási vagy filozófiai meggyőződésről, valamint az egészségéről.