Home » PatientGO Privacy Policy – Dutch

PatientGO Privacy Policy – Dutch

PatientGO – Privacybeleid

Illingworth Research Group Limited is door de sponsor van het klinisch onderzoek/de door deze aangewezen derde partij verzocht om uw reis, accommodatie en/of onkosten in verband met uw klinisch onderzoek (het Klinisch Onderzoek) te faciliteren. Daartoe moeten we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en delen, waardoor wij de "gegevensverwerker" worden. Dit betekent dat wij persoonlijke gegevens over u bewaren en gebruiken.

Dit beleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om de Service voor vergoeding van uw reis, accommodatie en/of onkosten (ook bekend als PatientGO) te faciliteren in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de gegevensbeschermingswetgeving. Dit beleid is alleen van toepassing op deelnemers, die gebruik maken van de Service. De persoonsgegevens die ons tijdens uw gebruik van de App worden verstrekt zijn gescheiden en zijn onafhankelijk van de gegevens van het klinisch onderzoek bij de sponsor van het onderzoek/de door hem aangewezen derde partij, zoals beschreven in uw toestemmingsformulier.

Lees het onderstaande zorgvuldig door om onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij deze gebruiken met betrekking tot de App en uw gebruik van de Service te begrijpen.

Toestemming om de App te installeren

Op grond van de gegevensbeschermingswetgeving zijn wij verplicht u bepaalde informatie te verstrekken over wie wij zijn, hoe we uw persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden, en over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Door de App te installeren geeft u aan dat u akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens en bijzondere categorieën van persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens, paspoortgegevens, financiële en medische gegeven) zoals beschreven in dit beleid.

Hoe u uw toestemming kunt intrekken

U kunt te allen tijde van mening veranderen en uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via PatientGO@illingworthresearch.com, maar dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvindt voordat u uw toestemming intrekt. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming van invloed kan zijn op ons vermogen om alle aanvragen die u binnen de App heeft gedaan, bijvoorbeeld voor onkostenvergoedingen, uit te voeren.

Inleiding

Dit beleid (tezamen met onze gebruiksrechtovereenkomst zoals uiteengezet op https://illingworthresearch.com/patientgo-terms (Gebruiksrechtovereenkomst) en eventuele aanvullende gebruiksvoorwaarden die bij verwijzing zijn opgenomen in de Gebruiksrechtovereenkomst, gezamenlijk onze Gebruiksvoorwaarden) is van toepassing op uw gebruik van:

 • PatientGO Version 1 mobiele applicatiesoftware (App) die beschikbaar is op zowel Google Play als de Apple Store. Nadat u een exemplaar van de App hebt gedownload of gestreamd naar uw mobiele telefoon of handapparaat (Apparaat).
 • De PatientGO service die toegankelijk is via de App (Services) die beschikbaar is op de App-site of op onze andere sites (Service-sites). Dit beleid beschrijft de basis waarop persoonsgegevens (inclusief bijzondere categorieën van persoonsgegevens) die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt.
 • De App is niet bedoeld voor gebruik door kinderen (een "Kind" is iedereen onder de leeftijd van 18 jaar). Wanneer de deelnemer aan het Klinisch Onderzoek een Kind is dat de App en de Service wil gebruiken, worden de App en Services de alleen beschikbaar gesteld wanneer de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het Kind draagt de Gebruiker van de App is. Lees het onderstaande zorgvuldig door om inzicht te verkrijgen in onze praktijken met betrekking tot persoonsgegevens (inclusief bijzondere categorieën van persoonsgegevens) en hoe wij deze behandelen.

Belangrijke informatie en wie we zijn

Illingworth Research Group Limited is de verwerkingsverantwoordelijke met verantwoordelijkheid voor uw persoonsgegevens (in dit beleid aangeduid als "Illingworth", "wij", "ons" of "onze").

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Contactgegevens

Onze volledige gegevens zijn:

 • Volledige naam van de rechtspersoon Illingworth Research Group Limited
 • E-mailadres: PatientGO@illingworthresearch.com
 • Postadres: Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, Verenigd Koninkrijk

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming, of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit van een EU-lidstaat als de App buiten het Verenigd Koninkrijk wordt gedownload.

Wijzigingen in het privacybeleid en uw plicht om ons op de hoogte te stellen van wijzigingen

Ons privacybeleid wordt regelmatig herzien. Deze versie werd voor het laatst bijgewerkt op 23 juni 2020.

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te alle tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken. We raden u aan het Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens en bijzondere categorieën van persoonsgegevens die wij over u bezitten nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte van eventuele wijzigingen in onze relatie met u.

De gegevens die wij over u verzamelen]

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u als volgt verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen:

 • Identiteitsgegevens.
 • Contactgegevens.
 • Financiële gegevens.
 • Transactiegegevens.
 • Apparaatgegevens.
 • Inhoudelijke gegevens.
 • Profielgegevens.
 • Gebruiksgegevens.
 • Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Wij verzamelen bijzondere categorieën van persoonsgegevens over u (dit kan informatie zijn over uw ras of etniciteit, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen en informatie over uw gezondheid). Wij verzamelen en verwerken alleen bijzondere categorieën van persoonsgegevens wanneer dit specifiek nodig is om te voldoen aan eventuele aanvragen die u binnen de App doet, zoals reis- of verblijfsarrangementen.

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens over u:

 • Informatie die u ons verstrekt. Dit is informatie (inclusief identiteit, contactgegevens en financiële gegevens) die u aan ons verstrekt door formulieren in te vullen op de App-site en de Service-sites (gezamenlijk Onze sites), of door met ons te corresponderen (bijv. via e-mail of chat). Het omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om de App-site te gebruiken, een App te downloaden of te registreren, of u aanmeldt voor onze Service, zoekt naar een App of Service en wanneer u de App gebruikt om reis- en accommodatieaanvragen te vergemakkelijken, onkosten te vergoeden, een probleem met een App, onze Services of een van onze Sites te melden. Als u contact met ons opneemt houden wij een register bij van die correspondentie.
 • Informatie die wij over u en uw apparaat verzamelen. Elke keer dat u een van onze Sites bezoekt of een van onze Apps gebruikt, verzamelen we automatisch persoonsgegevens, inclusief apparaat-, inhoudelijke en gebruiksgegevens. We verzamelen deze gegevens met behulp van cookies en andere soortgelijke technologieën.
 • Informatie die wij ontvangen uit andere bronnen, waaronder derden en openbare bronnen. Wij ontvangen persoonsgegevens over u van verschillende derden, zoals hieronder beschreven:
 • Identiteit en contactgegevens van de sponsor van het onderzoek of de door hem aangewezen derde partij die binnen OF of buiten de EU gevestigd kan zijn.

Cookies

Wij gebruiken cookies en/of andere trackingtechnologieën om u te onderscheiden van andere gebruikers van de App, de App-site, het distributieplatform (Appstore) of Service-sites en om uw voorkeuren te onthouden. Dit helpt ons om u een goede ervaring te geven bij het browsen van onze Sites en stelt ons ook in staat om de App en onze Sites te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken, waarvoor we ze gebruiken en hoe u keuzes kunt maken met betrekking tot ons gebruik van uw cookies, kunt u een e-mail sturen naar PatientGO@illingworthresearch.com.

Hoe wij uw persoonsgegevens en bijzondere categorieën van persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zover de wet ons dit toestaat. In de meeste gevallen zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking.
 • Wanneer wij een contract moeten uitvoeren dat wij op het punt staan om af te sluiten of met u hebben afgesloten.
 • Wanneer het noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en grondrechten niet zwaarder wegen dan die belangen.
 • Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting

Doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens en bijzondere categorieën van persoonsgegevens zullen gebruiken

Doel/activiteit Soort gegevens Wettelijke basis voor verwerking
Om de App te installeren en u te registreren als nieuwe App gebruiker Identiteit
Contact
Financieel
Apparaat
Uw toestemming Uitvoering van een contract met u Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om uw onkosten te vergoeden)
Verwerking van in-App-aanvragen en het leveren van Services inclusief het beheren van reis-/accommodatieaanvragen en het afhandelen van aanvragen tot terugbetaling. Identiteit
Contact
Financieel
Transactie
Apparaat
Locatie
Bijzondere categorieën van persoonsgegevens
Uw toestemming
Uitvoering van een contract met u
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om uw onkosten te vergoeden)
Beheer van onze relatie met u, inclusief u informeren over wijzigingen van de App of de Services Identiteit
Contact
Financieel
Profiel
Uw toestemming
Uitvoering van een contract met u
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (om gegevens bij te houden en te analyseren hoe klanten onze Services gebruiken)
Noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (om u te informeren over wijzigingen in onze algemene voorwaarden)
Om ons bedrijf en deze App te beheren en te beschermen, met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse en systeemtests Identiteit
Contact
Apparaat
Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen (voor het runnen van onze onderneming, het leveren van administratieve en ICT-diensten, netwerkbeveiliging)

Verstrekking van uw persoonsgegevens

Wanneer u ermee akkoord gaat geeft om ons uw persoonsgegevens en bijzondere categorieën van persoonsgegevens te verstrekken, vragen wij u ook om uw toestemming om uw persoonsgegevens te delen met de hieronder vermelde derden voor de doeleinden die zijn vermeld in de tabel:

 • Interne derden zoals uiteengezet in de Verklarende woordenlijst.
 • Externe derden zoals uiteengezet in de Verklarende woordenlijst.
 • Derden waaraan we delen van ons bedrijf of onze activa kunnen verkopen of overdragen, of waarmee we kunnen fuseren. We kunnen ook proberen andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Als er een verandering plaatsvindt in ons bedrijf, dan kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens en bijzondere categorieën van persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als is beschreven in dit privacybeleid.

Internationale doorgiften

Veel van onze externe derden zijn gevestigd buiten de EER en dus zal verwerking van uw persoonsgegevens door hen de doorgifte van gegevens buiten de EER met zich meebrengen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens uit de EER doorgeven, zorgen wij ervoor dat een gelijke mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

 • Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden. Zie de Europese Commissie voor meer informatie: Adequaatheid van de bescherming van persoonsgegevens in landen buiten de EU.
 • Wanneer we gebruik maken van bepaalde serviceproviders, kunnen we gebruik maken van specifieke contracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. Zie de Europese Commissie voor meer informatie: Modelcontracten voor de doorgifte van persoonsgegevens naar andere landen.
 • Wanneer we gebruik maken van providers die gevestigd zijn in de VS, kunnen we gegevens aan hen doorgeven als ze deel uitmaken van het Privacyschild dat hen verplicht een vergelijkbare bescherming te bieden als van persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS. Zie de Europese Commissie voor meer informatie: EU-VS-privacyschild.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER.

Gegevensbeveiliging

Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt opgeslagen in onze beveiligde servers. De informatie die "in rusttoestand" op onze beveiligde servers wordt opgeslagen, wordt beschermd met behulp van standaard data-encryptie volgens de industrienorm. Als wij u een wachtwoord hebben gegeven (of als u een wachtwoord hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde onderdelen van Onze Sites bent u ervoor verantwoordelijk om dit wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen.

Zodra we uw gegevens hebben ontvangen gebruiken we strenge procedures en beveiligingsfuncties om te voorkomen dat uw persoonsgegevens onopzettelijk verloren gaan of op ongeoorloofde wijze worden ingezien of gebruikt. Gegevens die tussen u als gebruiker (Eindgebruiker) en Illingworth in het kader van de Service worden verzonden, worden beschermd door middel van encryptiemethoden volgens de industrienorm. De gegevens die op onze servers worden opgeslagen, worden met behulp van encryptie in rusttoestand en met behulp van de modernste firewalls beschermd om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Er worden geen identificeerbare persoonsgegevens opgeslagen op het apparaat van de eindgebruiker. Twee encryptietokens worden opgeslagen op het apparaat van de Eindgebruiker om het inloggen te vergemakkelijken.

We hebben procedures geïmplementeerd om elke vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens te bestrijden en we zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Behoud van gegevens

Wij zijn wettelijk verplicht om basisinformatie over u (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) na afloop van het Klinisch onderzoek zeven jaar te bewaren voor financiële controledoeleinden.

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen Uw wettelijke rechten hieronder voor meer informatie.

In bepaalde omstandigheden zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet meer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder nadere kennisgeving aan u.

Uw wettelijke rechten

In bepaalde omstandigheden heeft u in verband met uw persoonsgegevens de volgende rechten op grond van de gegevensbeschermingswetgeving.

 • Vragen om inzage van uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een "verzoek van betrokkene"
 • Vragen om correctie van de persoonsgegevens die we over u bezitten
 • Verzoek om wissing van uw persoonsgegevens
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als wij dit doen op basis van een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en er iets is in verband met uw persoonlijke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze basis, omdat u vindt dat dit uw grondrechten en fundamentele vrijheden aantast
 • Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Verzoek tot doorgifte van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan derden
 • Recht om toestemming te allen tijde in te trekken als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken

U kunt deze rechten op elk gewenst moment uitoefenen door contact met ons op te nemen op Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, Verenigd Koninkrijk OF via PatientGO@illingworthresearch.com

Verklarende woordenlijst

Wettelijke basis

Toestemming betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven door middel van een verklaring of een duidelijke opt-in voor verwerking voor een specifiek doel. De toestemming is slechts geldig als het uw vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting is. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen.

EER betekent de Europese Economische Ruimte.

Gerechtvaardigd belang betekent het belang van ons bedrijf in het uitvoeren en behartigen van onze activiteiten om u de beste services/producten en de beste en veiligste ervaring te kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we elke mogelijke impact op u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en afwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten wanneer de impact op u zwaarder weegt dan onze belangen (tenzij we uw toestemming hebben of wanneer het gebruik anderszins wettelijk vereist of toegestaan is. Meer informatie over hoe wij onze gerechtvaardigde belangen afwegen tegen de impact op u met betrekking tot specifieke activiteiten kunt u verkrijgen door contact met ons op te nemen.

Uitvoering van contract betekent het verwerken van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, of om op uw verzoek maatregelen te nemen alvorens een dergelijk contract aan te gaan.

Voldoen aan een wettelijke verplichting betekent het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is.

Derden

Interne derden

Andere bedrijven van de Illingworth Group die optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers en die gevestigd zijn in Spanje, Frankrijk, Italië, Australië en de Verenigde Staten en die IT-diensten en systeembeheer leveren en zorgen voor rapportage aan leidinggevenden.

Externe derden

Serviceproviders die optreden als verwerkers en IT-diensten en systeembeheer leveren.

Professionele adviseurs die optreden als verwerkers of als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, waaronder advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars, die consultancy-, bank-, juridische, verzekerings- en financieel-administratieve diensten leveren.

Serviceproviders die optreden als verwerkers en aan u in het kader van de Service reis-, verblijfs- en vervoersarrangementen leveren.

HM Revenue and Customs, regelgevende instanties en andere autoriteiten die als verwerkers of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in het Verenigd Koninkrijk optreden en aan wie in bepaalde omstandigheden verwerkingsactiviteiten moeten worden gemeld.

Uw wettelijke rechten

U hebt het recht om:

 • Vragen om inzage van uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een "verzoek van betrokkene" Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bezitten en controleren of wij deze op een wettige manier verwerken.
 • Vragen om correctie van de persoonsgegevens die we over u bezitten. Hierdoor kunt onvolledige of onjuiste gegevens de we over u bezitten laten corrigeren, hoewel het nodig kan zijn dat we verifiëren of de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt nauwkeurig zijn.
 • Verzoek om wissing van uw persoonsgegevens. Dit geeft u het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen gerechtvaardigde reden bestaat om ze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen nadat u uw recht hebt uitgeoefend om bezwaar te maken tegen verwerking (zie onder), als we uw informatie onrechtmatig hebben verwerkt, of als we verplicht zijn om persoonsgegevens te wissen om te voldoen aan de lokale wetgeving. We kunnen mogelijk niet altijd voldoen aan uw verzoek tot wissing om specifieke juridische redenen waarover u, als dit van toepassing is, ten tijde van uw verzoek zult worden ingelicht.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als wij dit doen op basis van een gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en er iets is in verband met uw persoonlijke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze basis, omdat u vindt dat dit uw grondrechten en fundamentele vrijheden aantast. In bepaalde gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.
 • Verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen op te schorten:

(a)         wanneer u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen;

(b)         wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat we ze wissen;

(c)          als u wilt dat wij uw gegevens bewaren, zelfs als we ze niet langer nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

(d)         als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten verifiëren of wij prevalerende gerechtvaardigde gronden hebben om ze te gebruiken.

 • Verzoek tot doorgifte van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan derden. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekken. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie die u in eerste instantie aan ons heeft verstrekt om te gebruiken, of indien we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.
 • Recht om toestemming te allen tijde in te trekken als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen effect op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan. Als u uw toestemming intrekt kunnen wij bepaalde producten of diensten mogelijk niet aan u leveren. Als dit het geval is ten tijde dat u uw toestemming intrekt, zullen wij u hierover inlichten.

Beschrijving van categorieën van persoonsgegevens

 • Identiteitsgegevens: voornaam, achternaam, meisjesnaam, gebruikersnaam of soortgelijk identificatiemiddel, burgerlijke staat, titel, geboortedatum, geslacht, paspoortgegevens met inbegrip van nummer, naam, land van afgifte en geldigheidsduur.
 • Contactgegevens: huisadres, e-mailadres, telefoonnummers en contactgegevens voor noodgevallen.
 • Financiële gegevens: bankrekening en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens: omvat gegevens over betalingen aan u en over in-App-aanvragen.
 • Apparaatgegevens: omvat het type mobiel apparaat dat u gebruikt, een unieke apparaatidentificatie (bijvoorbeeld het IMEI-nummer van uw Apparaat, het MAC-adres van de draadloze netwerkinterface van het Apparaat of het mobiele telefoonnummer dat door het Apparaat wordt gebruikt),] mobiele netwerkinformatie, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele browser dat u gebruikt en informatie over de tijdzone-instelling.
 • Inhoudelijke gegevens: omvat gegevens die zijn opgeslagen op uw Apparaat, waaronder foto's, video's of andere digitale inhoud;
 • Profielgegevens: bevat uw gebruikersnaam en wachtwoord, in-App aanvraaggeschiedenis, uw voorkeuren en feedback.
 • Gebruiksgegevens: omvat gegevens over uw gebruik van een van onze Apps of uw bezoeken aan een van onze Sites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens en andere communicatiegegevens, of dit nu nodig is voor onze eigen factureringsdoeleinden of anderszins en de bronnen die u opent.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Dit omvat alle gegevens die u aan ons verstrekt die specifiek betrekking hebben op een aanvraag die u binnen de App doet (zoals een aanvraag voor vervoer of accommodatie), en kan informatie bevatten over uw ras of etniciteit, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen en informatie over uw gezondheid).