Home » PatientGO Privacy Policy – Czech

PatientGO Privacy Policy – Czech

PatientGO – Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Illingworth Research Group Limited byla sponzorem klinické studie / jeho pověřenou třetí stranou požádána o usnadnění dopravy, ubytování a/nebo výdajů v rámci klinické studie. Za tímto účelem potřebujeme shromáždit, uložit a sdílet vaše osobní údaje, což z nás činí „zpracovatele dat“. To znamená, že uchováváme a používáme vaše osobní údaje.

Tyto zásady stanovují, jak shromažďujeme a používáme osobní údaje o vás, abychom usnadnili službu úhrady nákladů na dopravu, ubytování a výdaje (známé také jako PatientGO) v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) a právními předpisy o ochraně údajů. Tyto zásady platí pouze pro účastníky, kteří budou Službu používat. Osobní údaje, které nám poskytnete během používání Aplikace, jsou oddělené a nezávislé na údajích klinické studie, jak je uvedeno v dokumentaci s vaším souhlasem, se sponzorem klinické studie / jeho jmenovanou třetí stranou.

Přečtěte si prosím pozorně následující informace, abyste porozuměli našim postupům týkajícím se vašich osobních údajů a způsobu, jakým je budeme používat v souvislosti s Aplikací a vaším používáním Služby.

Souhlas s instalací Aplikace

V souladu se zákony na ochranu osobních údajů jsme povinni vám poskytnout určité informace o tom, kdo jsme, jak a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje, a seznámit vás s právy ve vztahu k vašim osobním údajům.

Instalací Aplikace vyjadřujete souhlas s tím, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje a údaje zvláštní kategorie (například vaše jméno, kontaktní údaje, údaje o pasu, finanční a lékařské informace), jak je popsáno v těchto zásadách.

Jak můžete odvolat souhlas

Můžete kdykoli změnit názor a odvolat souhlas. V takovém případě nás kontaktujte na e-mailové adrese PatientGO@illingworthresearch.com; neovlivní to však zákonnost zpracování dat získaných před odvoláním vašeho souhlasu. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu může mít vliv na naši schopnost vyřídit jakékoli žádosti, které jste v rámci Aplikace podali, jako například úhrada výdajů.

Úvod

Tyto zásady (společně s naší licenční smlouvou s koncovým uživatelem, uvedené na https://illingworthresearch.com/patientgo-terms (EULA), a všemi dodatečnými podmínkami použití zahrnutými odkazem na EULA, společně s našimi Podmínkami použití) se vztahují na vaše použití:

 • Mobilní softwarové Aplikace PatientGO verze 1 (Aplikace) dostupné na Google Play i v Apple Store. Jakmile stáhnete nebo streamujete kopii Aplikace do svého mobilního telefonu nebo jiného mobilního zařízení (Zařízení).
 • Služby PatientGO přístupné prostřednictvím Aplikace (Služby), která je k dispozici na webu Aplikace nebo na jiných našich stránkách (Stránky služeb). Tyto zásady stanovují, na jakém základě budeme zpracovávat veškeré osobní údaje (včetně údajů zvláštní kategorie), které od vás shromažďujeme, nebo které nám poskytnete.
 • Tato Aplikace není určena k použití dětem („Dítě“ je kdokoli mladší 18 let) a pokud je účastníkem klinické studie dítě, které si přeje používat Aplikaci a službu, je tato Aplikace a služby k dispozici za předpokladu, že uživatelem Aplikace bude osoba, která má za dítě rodičovskou odpovědnost. Přečtěte si prosím pozorně následující informace, abyste pochopili naše postupy týkající se vašich osobních údajů (včetně údajů zvláštní kategorie) a způsobu, jakým s nimi zacházíme.

Důležité informace a kdo jsme

Illingworth Research Group Limited je správcem dat a odpovídá za vaše osobní údaje (v těchto zásadách společně označované jako "Illingworth“, "my“, "nás“ nebo "naše“).

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených údajů.

Kontaktní údaje

Naše úplné kontaktní údaje:

 • Úplný název právnické osoby: Illingworth Research Group Limited
 • E-mailová adresa: PatientGO@illingworthresearch.com
 • Poštovní adresa: Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, United Kingdom

Máte-li Aplikaci staženou mimo Spojené království, máte právo kdykoli podat stížnost Úřadu pro informace (ICO), dozorčímu orgánu Spojeného království pro otázky ochrany údajů nebo jinému příslušnému dozorovému orgánu členského státu EU.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů a vaše povinnost nás o změnách informovat

Pravidla ochrany osobních údajů průběžně revidujeme. Tato verze byla naposledy aktualizována 23. června 2020.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat bez předchozího upozornění. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat, zda zásady ochrany osobních údajů neobsahují změny.

Je důležité, aby osobní a speciální údaje, které o vás vedeme, byly přesné a aktuální. Informujte nás prosím o případných změnách během naší vzájemné spolupráce.

Údaje, které o vás shromažďujeme

Můžeme o vás shromažďovat, používat, ukládat a přenášet různé druhy osobních údajů, jako například:

 • Údaje o totožnosti.
 • Kontaktní údaje.
 • Finanční údaje.
 • Údaje o transakcích.
 • Údaje o zařízení.
 • Údaje o obsahu.
 • Údaje o profilu.
 • Údaje o používání.
 • Údaje zvláštní kategorie.

Údaje zvláštní kategorie

Shromažďujeme o vás zvláštní kategorie osobních údajů (ty mohou zahrnovat informace o vaší rase nebo národnostní příslušnosti, náboženské nebo filozofické přesvědčení a informace o vašem zdraví). Údaje zvláštní kategorie o vás budeme shromažďovat a zpracovávat pouze tehdy, pokud je to konkrétně vyžadováno, abychom splnili veškeré požadavky, které v rámci Aplikace učiníte, jako jsou cestovní nebo ubytovací ujednání.

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Budeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

 • Informace, které nám poskytnete. Jedná se o informace (včetně údajů o totožnosti, kontaktních a finančních údajů), s jejichž předáním souhlasíte tím, že vyplníte formuláře na stránkách Aplikace a na stránkách služeb (společně Naše stránky), případně se s námi spojíte korespondenčně (například e-mailem nebo chatem). To zahrnuje informace, které poskytnete při registraci, abyste mohli používat web Aplikace, stahovat nebo registrovat Aplikaci, přihlásit se k odběru naší služby, hledat Aplikaci nebo službu a když tuto Aplikaci používáte k usnadnění žádostí o dopravu a ubytování, úhradu výdajů, ohlášení problému s Aplikací, s našimi službami nebo s kterýmkoli z našich webů. Pokud nás budete kontaktovat, uchováme si o této korespondenci záznam.
 • Informace, které shromažďujeme o vás a vašem zařízení. Pokaždé, když navštívíte některou z našich stránek nebo použijete některou z našich aplikací, automaticky shromažďujeme osobní údaje včetně údajů o zařízení, obsahu a použití. Tato data shromažďujeme pomocí cookies a dalších podobných technologií.
 • Informace, které dostáváme z jiných zdrojů, včetně třetích stran a veřejně dostupných zdrojů. Osobní údaje o vás můžeme získávat od různých třetích stran, jak je uvedeno níže:
 • Identita a kontaktní údaje od sponzora klinické studie nebo od jmenované třetí strany se sídlem v rámci NEBO mimo EU.

Cookies

Používáme cookies a/nebo jiné sledovací technologie, abychom vás odlišili od ostatních uživatelů Aplikace, stránek Aplikace, distribuční platformy (Appstore) nebo Stránek služeb a abychom si pamatovali vaše preference. To nám pomáhá poskytovat vám maximální pohodlí při používání Aplikace nebo procházení některého z našich webů a také nám to umožňuje vylepšovat Aplikaci a naše weby. Ohledně podrobných informací týkajících se souborů cookie, které používáme, o účelech, pro které je používáme, a o možnosti výběru používání souborů cookie, se můžete informovat prostřednictvím e-mailové adresy PatientGO@illingworthresearch.com.

Jak používáme vaše osobní údaje a údaje zvláštní kategorie

Vaše osobní údaje použijeme, pouze pokud nám to umožní zákon. Nejčastěji vaše osobní údaje používáme za následujících okolností:

 • Při vašem souhlasu před zpracováním údajů.
 • Pokud potřebujeme uzavřít smlouvu, nebo se s vámi chystáme uzavřít smlouvu.
 • Pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo zájmy třetí strany) a pokud nad těmito zájmy nepřeváží vaše zájmy a základní práva.
 • Pokud potřebujeme splnit zákonnou nebo regulační povinnost.

Účely, pro které budeme používat vaše osobní údaje a údaje zvláštní kategorie

Účel/aktivita Typ údajů Právní základ pro zpracování
Chcete-li nainstalovat Aplikaci a zaregistrovat se jako nový uživatele Aplikace Totožnost
Kontaktní
Finanční
Zařízení
Váš souhlas
Plnění smlouvy s vámi
Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (k úhradě výdajů)
Zpracování žádostí v aplikaci a poskytování Služby, včetně správy požadavků na dopravu/ubytování a plnění požadavků na úhradu výdajů. Totožnost
Kontaktní
Finanční
Transakce
Zařízení
Místo
Údaje zvláštní kategorie
Váš souhlas
Plnění smlouvy s vámi
Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (k úhradě výdajů)
Ke zprávě našich vztahů s vámi, včetně upozornění na změny aplikace nebo jakékoli služby Totožnost
Kontaktní
Finanční
Profil
Váš souhlas
Plnění smlouvy s vámi
Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (za účelem průběžné aktualizace a analýzy záznamů, jak zákazníci využívají naše služby)
Nezbytné pro dodržování zákonných povinností (abychom vás mohli informovat o všech změnách našich smluvních podmínek)
Správa a ochrana našeho podnikání a této aplikace, včetně řešení problémů, analýzy dat a testování systému Totožnost
Kontaktní
Zařízení
Nezbytné pro naše oprávněné zájmy (pro naši obchodní činnost, poskytování administrativních a IT služeb, zabezpečení sítě)

Zveřejnění vašich osobních údajů

Pokud nám sdělíte své osobní údaje a údaje zvláštní kategorie, požádáme vás také o souhlas se sdílením vašich osobních údajů se třetími stranami uvedenými níže pro účely uvedené v tabulce:

 • Interní třetí strany, jak je uvedeno v Glosáři.
 • Externí třetí strany, jak je uvedeno v Glosáři.
 • Třetí strany, kterým se můžeme rozhodnout prodat, převést nebo sloučit části naší obchodní činnosti nebo našich aktiv. Případně se můžeme snažit získat další podniky nebo se s nimi spojit. Dojde-li ke změně vlastnictví podniku, mohou noví vlastníci použít vaše osobní údaje a údaje zvláštní kategorie stejným způsobem, jaký je stanoven v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Mezinárodní přenosy

Mnoho našich externích třetích stran má sídlo mimo EHP, takže zpracování vašich osobních údajů u těchto dodavatelů bude vyžadovat přenos dat mimo EHP.

Kdykoli přeneseme vaše osobní údaje z EHP, postaráme se, aby byla zajištěna podobná úroveň ochrany dodržením alespoň jednoho z následujících bezpečnostních opatření:

 • Vaše osobní údaje přeneseme pouze do zemí, o nichž Evropská komise předpokládá, že poskytují dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů. Další podrobnosti viz Evropská komise: Přiměřenost ochrany osobních údajů v zemích mimo EU.
 • Pokud využíváme určité poskytovatele služeb, můžeme použít konkrétní smlouvy schválené Evropskou komisí, které poskytují osobním údajům stejnou ochranu jako v Evropě. Další podrobnosti viz Evropská komise: Vzorové smlouvy o předávání osobních údajů do třetích zemí.
 • Pokud využíváme poskytovatele se sídlem v USA, můžeme jim data předat, pokud jsou součástí Štítu na ochranu soukromí, který vyžaduje, aby poskytovali podobnou ochranu jako osobní data sdílená mezi Evropou a USA. Další podrobnosti viz Evropská komise: Štít na ochranu soukromí EU-US.

Kontaktujte nás, chcete-li další informace o konkrétním mechanismu, který používáme při přenosu vašich osobních údajů z EHP.

Zabezpečení údajů

Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech. Data uložená „v klidu“ na našich zabezpečených serverech jsou chráněna šifrováním na úrovni průmyslového standardu. Pokud jsme vám poskytli (nebo jste si vybrali) heslo, které vám umožní přístup k určitým částem našich stránek, jste zodpovědní za udržení tohoto hesla v tajnosti. Žádáme vás, abyste heslo s nikým nesdíleli.

Jakmile obdržíme vaše informace, použijeme přísné postupy a bezpečnostní funkce, abychom se pokusili zabránit náhodné ztrátě vašich osobních údajů a jejich použití nebo zpřístupnění neoprávněným způsobem. Data přenášená mezi vámi jako uživatelem (Koncový uživatel) a společností Illingworth v rámci služby jsou chráněna standardními metodami šifrování. Data uložená na našich serverech jsou chráněna pomocí šifrování v klidu a nejmodernějších firewallů, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.

Na zařízení Koncového uživatele nejsou uložena žádná osobní identifikační data. V zařízení Koncového uživatele jsou uloženy dva šifrované tokeny, které usnadňují přihlášení.

Zavedli jsme postupy k řešení jakéhokoli podezření z narušení osobních údajů a upozorníme vás a všechny příslušné regulační orgány, pokud je to z právního hlediska požadováno.

Uchovávání údajů

Podle zákona musíme pro účely finančního auditu uchovávat základní informace o vás (včetně kontaktních údajů, údajů o totožnosti, finančních a transakčních údajích) po dobu sedmi let po dokončení klinické zkoušky.

V některých případech můžete požádat o vymazání vašich údajů: další informace naleznete níže v části Vaše zákonná práva.

Za určitých okolností anonymizujeme vaše osobní údaje (aby již nemohly být s vámi spojeny) pro výzkumné nebo statistické účely. V takovém případě můžeme tyto informace použít bez omezení bez dalšího upozornění.

Vaše zákonná práva

Za určitých okolností máte podle zákonů na ochranu osobních údajů ve vztahu k vašim osobním údajům následující práva.

 • Vyžádání přístupu k vašim osobním údajům (obecně známý jako „žádost o přístup subjektů údajů“)
 • Žádost o opravu osobních údajů, které o vás vedeme
 • Žádost o odstranění vašich osobních údajů
 • Námitku proti zpracování vašich osobních údajů, kde se spoléháme na oprávněný zájem (nebo zájem třetí strany) a vaše konkrétní situace vás přiměje vznést námitku proti zpracování údajů za těchto podmínek, protože cítíte, že to má dopad na vaše základní práva a svobody
 • Žádost o omezení zpracování vašich osobních údajů
 • Žádost o předání vašich osobních údajů vám nebo třetí straně
 • Odvolání souhlasu kdykoli, kdy se spoléháme na souhlas se zpracováním vašich osobních údajů

Kterékoli z těchto práv můžete kdykoli uplatnit tak, že nás budete kontaktovat na adrese Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, United Kingdom  NEBO  PatientGO@illingworthresearch.com

Glosář

Právní základ

Souhlas znamená zpracování vašich osobních údajů, pokud jste vyjádřili svůj souhlas prohlášením nebo zřejmým přihlášením ke zpracování údajů pro konkrétní účel. Souhlas bude platný pouze v případě, že se jedná o volně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný údaj o tom, co chcete. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nás budete kontaktovat.

EHP znamená Evropský hospodářský prostor.

Legitimní zájem znamená zájem našeho podniku na vedení a řízení naší obchodní činnosti, abychom mohli poskytovat ty nejlepší služby/produkty a nejkvalitnější a nejbezpečnější uživatelské rozhraní. Před zpracováním vašich osobních údajů pro naše oprávněné zájmy zvažujeme, jaké to na vás a na vaše práva může mít případné dopady (pozitivní i negativní). Nepoužíváme vaše osobní údaje pro činnosti, kdy nad našimi zájmy převáží dopad na vás (pokud nemáme váš souhlas nebo není-li zákonem vyžadováno nebo povoleno jinak). Chcete-li bližší informace o tom, jak posuzujeme naše oprávněné zájmy ve vztahu k potenciálnímu dopadu na vás v souvislosti s konkrétními činnostmi, můžete nás kontaktovat.

Plněním smlouvy se rozumí zpracování vašich údajů, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo k provedení kroků na vaši žádost před uzavřením takové smlouvy.

Splnit zákonnou povinnost znamená zpracovat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, kterou se musíme řídit.

Třetí strany

Interní třetí strany

Ostatní společnosti skupiny Illingworth Group jednající jako společní správci nebo zpracovatelé, kteří mají sídlo ve Španělsku, Francii, Itálii, Austrálii a Spojených státech amerických, poskytují služby správy IT a systémů a zabývají se reportingem vedení.

Externí třetí strany

Poskytovatelé služeb jednající jako zpracovatelé, kteří poskytují služby správy IT a systémů.

Profesionální poradci jednající jako zpracovatelé nebo společní správci včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojišťoven, kteří poskytují poradenské, bankovní, právní, pojišťovací a účetní služby.

Poskytovatelé služeb jednající jako zpracovatelé, kteří vám v rámci Služeb poskytují dopravu a ubytování.

Daňová a celní správa, regulátoři a další orgány jednající jako zpracovatelé nebo společní správci ve Velké Británii, kteří za určitých okolností vyžadují reporting zpracovatelských činností.

Vaše zákonná práva

Máte právo na:

 • Vyžádání přístupu k vašim osobním údajům (obecně známý jako „žádost o přístup subjektů údajů“). To vám umožňuje získat kopii osobních údajů, které o vás vedeme, a zkontrolovat, zda je zákonně zpracováváme.
 • Žádost o opravu osobních údajů, které o vás vedeme. To vám umožňuje opravu všech neúplných nebo nepřesných dat, která o vás máme, i když možná budeme muset ověřit správnost nových údajů, které nám poskytnete.
 • Žádost o odstranění vašich osobních údajů. To vám umožňuje požádat o smazání nebo odstranění osobních údajů, pokud není důvod, abychom je dále zpracovávali. Máte také právo požádat o smazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud jste úspěšně uplatnili své právo na námitku proti zpracování (viz níže), pokud jsme mohli vaše údaje zpracovat nezákonně nebo pokud jsme povinni vymazat vaše osobní údaje, abychom dodrželi místní zákony. Mějte však na paměti, že z konkrétních právních důvodů, které vám budou v době vaší žádosti oznámeny, nemusíme být vždy schopni vyhovět vaší žádosti o výmaz.
 • Námitku proti zpracování vašich osobních údajů, kde se spoléháme na oprávněný zájem (nebo zájem třetí strany) a vaše konkrétní situace vás přiměje vznést námitku proti zpracování údajů za těchto podmínek, protože cítíte, že to má dopad na vaše základní práva a svobody. V některých případech můžeme prokázat, že máme přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování vašich údajů, které převáží vaše práva a svobody.
 • Žádost o omezení zpracování vašich osobních údajů. To vám umožní požádat nás o pozastavení zpracování vašich osobních údajů v následujících situacích:

(a)         pokud chcete, abychom stanovili přesnost údajů;

(b)         pokud je naše použití dat nezákonné, ale nechcete, abychom je vymazali;

(c)          pokud je třeba, abychom údaje uchovávali, i když je již nepožadujeme, protože je potřebujete k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků; nebo

(d)         pokud jste vznesli námitku proti našemu použití vašich údajů, ale musíme ověřit, zda naše právo nad jejich použitím převažuje.

 • Žádost o předání vašich osobních údajů vám nebo třetí straně. Vaše osobní údaje poskytneme vám nebo třetí straně, kterou jste si vybrali, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, které jste nám poskytli při uzavření smlouvy, nebo kde jsme tyto informace použili k plnění smlouvy s vámi.
 • Odvolání souhlasu kdykoli, kdy se spoléháme na souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. To však neovlivní zákonnost zpracování údajů, ke kterému došlo před odvoláním vašeho souhlasu. Pokud svůj souhlas odvoláte, možná vám nebudeme moci poskytovat určité produkty nebo služby. Pokud k tomu dojde v době odvolání souhlasu, poradíme vám, jak postupovat.

Popis kategorií osobních údajů

 • Údaje o totožnosti: jméno, příjmení, rodné jméno, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor, rodinný stav, titul, datum narození, pohlaví, údaje o cestovním pasu včetně čísla, jména, země vydání a data exspirace.
 • Kontaktní údaje: domácí adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla a kontaktní údaje pro případ nouze.
 • Finanční údaje: údaje o bankovním účtu a platební kartě.
 • Údaje o transakcích: obsahují podrobné informace o platbách a požadavcích v aplikaci.
 • Údaje o zařízení: zahrnují typ mobilního zařízení, které používáte, jedinečný identifikátor zařízení (například číslo IMEI vašeho zařízení, adresa MAC bezdrátového síťového rozhraní zařízení nebo číslo mobilního telefonu používané zařízením),] informace o mobilní síti , váš mobilní operační systém, typ mobilního prohlížeče, který používáte, a informace o nastavení časového pásma.
 • Údaje o obsahu: zahrnují informace uložené na vašem zařízení, včetně fotografií, videí nebo jiného digitálního obsahu;
 • Údaje o profilu: obsahují vaše uživatelské jméno a heslo, historii požadavků v aplikaci, vaše preference a zpětnou vazbu.
 • Údaje o používání: zahrnují podrobné informace o vašem používání kterékoli z našich aplikací nebo vašich návštěv na jakémkoli z našich serverů, mimo jiné včetně provozních dat a jiných komunikačních údajů, ať už je to vyžadováno pro naše vlastní fakturační účely nebo jiné účely, a zdrojů, které využíváte.

Údaje zvláštní kategorie

Tyto údaje zahrnují veškeré informace, které nám poskytnete, konkrétně související s žádostí, kterou jste učinili v rámci aplikace (například žádost o přepravu nebo ubytování), a mohou zahrnovat podrobnosti o vaší rase nebo etnicitě, náboženské nebo filozofické přesvědčení a informace o vašem zdraví.