Home » PatientGO Privacy Policy – Croatian

PatientGO Privacy Policy – Croatian

PatientGO Pravila o privatnosti

Sponzor kliničkog ispitivanja/treća strana koju je sponzor imenovao zatražio/la je društvo Illingworth Research Group Limited da vam olakša putovanja, smještaj i/ili naknadu troškova u sklopu kliničkog ispitivanja (kliničko ispitivanje). Kako bismo to učinili, moramo prikupljati, pohranjivati i dijeliti vaše osobne podatke, što nas čini „izvršiteljem obrade podataka”. To znači da raspolažemo osobnim podacima o vama i da ih koristimo.

Ova pravila navode kako prikupljamo i koristimo osobne podatke o vama kako bismo vam olakšali uslugu organizacije putovanja, smještaja i naknade troškova (poznatu i kao uslugu PatientGO), u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (OUZP) i propisima o zaštiti podataka. Ova pravila odnose se samo na sudionike koji koriste uslugu. Osobni podaci koji nam se dostave tijekom vašeg korištenja aplikacije odvojeni su i neovisni od podataka kliničkog ispitivanja kako je navedeno u vašim dokumentima o pristanku koje ste sklopili sa sponzorom kliničkog istraživanja/trećom stranom koju je sponzor imenovao.

Pažljivo pročitajte tekst u nastavku kako biste razumjeli naše prakse u vezi s vašim osobnim podacima i načine na koje ćemo ih koristiti u vezi s aplikacijom i vašim korištenjem usluge.

Pristanak na instalaciju aplikacije

Prema propisima o zaštiti podataka, dužni smo vam pružiti određene podatke o tome tko smo, kako obrađujemo vaše osobne podatke i u koje svrhe, te o vašim pravima u vezi s vašim osobnim podacima.

Instaliranjem aplikacije dajete svoj pristanak na obradu vaših osobnih podataka i podataka posebnih kategorija (kao što su vaše ime, podaci za kontakt, podaci o putovnici te vaši financijski i medicinski podaci) kako je opisano u ovim pravilima.

Kako možete povući svoj pristanak

Možete se predomisliti i povući pristanak u bilo kojem trenutku tako da kontaktirate s nama putem adrese e-pošte PatientGO@illingworthresearch.com; ali to neće utjecati na zakonitost ikoje od obrada podataka izvršenih prije nego što povučete svoj pristanak. Imajte na umu da povlačenje vašeg pristanka može utjecati na našu sposobnost da udovoljimo zahtjevima koje ste podnijeli putem aplikacije, kao što su, na primjer, zahtjevi za naknadom troškova.

Uvod

Ova pravila (skupa s našim Ugovorom o licenciji za krajnjeg korisnika kako je naveden na https://illingworthresearch.com/patientgo-terms (EULA) i svim dodatnim uvjetima korištenja koji su navođenjem uključeni u EULA-u, zajedno s našim Uvjetima korištenja) primjenjuju se na vaše korištenje:

 • softvera za 1. inačicu mobilne aplikacije PatientGO (aplikacija) dostupne na uslugama Google Play i Apple Store; nakon što preuzmete aplikaciju ili je internetski prenosite na telefonu ili ručnom uređaju (uređaj);
 • usluge PatientGO dostupne putem aplikacije (usluge) koja je dostupna na mrežnom mjestu aplikacija ili na našim drugim mrežnim mjestima (mrežna mjesta s uslugama). Ova pravila postavljaju osnovu na temelju koje ćemo obrađivati sve osobne podatke (uključujući podatke posebnih kategorija) koje od vas prikupljamo ili koje nam pružite.
 • Ova aplikacija nije namijenjena djeci („dijete” je svaka osoba mlađa od 18 godina) i ako je sudionik kliničkog ispitivanja dijete koje želi koristiti aplikaciju i uslugu, aplikacija i usluga dostupni su isključivo pod uvjetom da je korisnik aplikacije osoba koja ima roditeljsku odgovornost za dijete. Pročitajte tekst u nastavku pažljivo kako biste razumjeli naše prakse u vezi s vašim osobnim podacima (uključujući podatke posebnih kategorija) i načine na koje ćemo s njima postupati.

Važne informacije i tko smo mi

Društvo Illingworth Research Group voditelj je obrade osobnih podataka i odgovorno je za vaše osobne podatke (u ovim pravilima zajednički se navodi kao "Illingworth”, "mi”, "nas” ili "naši”).

Ako imate bilo kakva pitanja o ovim pravilima o privatnosti, obratite nam se putem podataka za kontakt navedenih u nastavku.

Podaci za kontakt

Naši potpuni podaci za kontakt:

 • Puni naziv pravne osobe: Illingworth Research Group Limited
 • Adresa e-pošte: PatientGO@illingworthresearch.com
 • Poštanska adresa: Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, United Kingdom

Imate pravo u svakom trenutku podnijeti žalbu Uredu povjerenika za informiranje EU-a (ICO), nadzornom tijelu Ujedinjene Kraljevine za pitanja zaštite podataka ili drugom nadležnom nadzornom tijelu države članice EU-a ako se aplikacija preuzme izvan Ujedinjene Kraljevine.

Izmjene pravila o privatnosti i vaša dužnost da nas obavijestite o izmjenama

Svoja pravila o privatnosti redovito revidiramo. Ova je inačica zadnji put ažurirana 23. lipnja 2020.

Pridržavamo pravo ažurirati ova pravila o privatnosti u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Preporučujemo vam da redovito provjeravate pravila o privatnosti kako biste se upoznali s njihovim izmjenama.

Važno je da su osobni podaci i podaci posebnih kategorija koje o vama imamo točni i aktualni. Obavještavajte nas o svim izmjenama tijekom našeg odnosa s vama.

Podaci koje o vama prikupljamo

Možemo prikupljati, koristiti, pohranjivati i prenositi sljedeće vrste osobnih podataka o vama:

 • podaci o identitetu;
 • podaci za kontakt;
 • financijski podaci;
 • podaci o transakcijama;
 • podaci o uređaju;
 • podaci o sadržajima;
 • podaci o profilu;
 • podaci o korištenju;
 • podaci posebnih kategorija.

Podaci posebnih kategorija

O vama prikupljamo posebne kategorije osobnih podataka (to može uključivati podatke o vašoj rasi ili nacionalnosti, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima i podatke o vašem zdravlju). Prikupljat ćemo i obrađivati podatke posebnih kategorija samo kada je to posebno potrebno kako bismo udovoljili svim vašim zahtjevima podnesenima unutar aplikacije, poput organizacije aranžmana putovanja ili smještaja.

Kako se prikupljaju vaši osobni podaci?

Prikupljat ćemo i obrađivati sljedeće podatke o vama:

 • Informacije koje nam pružite. Ovo su informacije (uključujući podatke o identitetu, podatke za kontakt i financijske podatke) kojima nam pristanete pružiti o sebi ispunjavanjem obrazaca na mrežnom mjestu aplikacije i mrežnim mjestima usluga (zajedno s našim mrežnim mjestima) ili dopisivanjem s nama (na primjer, putem e-pošte ili usluge internetskog razgovora u pravom vremenu). To uključuje podatke koje nam pružite kada se registrirate za korištenje mrežnog mjesta aplikacije, kada preuzimate aplikaciju ili se registrirate za njezino korištenje, kada se pretplatite na našu uslugu, pretražujete aplikaciju ili uslugu i kada aplikaciju koristite za ispunjavanje zahtjeva za organizaciju putovanja, smještaja i naknade troškova, kada prijavite problem s aplikacijom, našim uslugama ili bilo kojim od naših mrežnih mjesta. Ako kontaktirate s nama, o toj korespondenciji vodit ćemo evidenciju.
 • Informacije koje prikupljamo o vama i vašem uređaju. Svaki put kad posjetite neko od naših mrežnih mjesta ili koristite neku od naših aplikacija, automatski prikupljamo vaše osobne podatke, uključujući podatke o uređaju, sadržajima i korištenju. Te podatke prikupljamo pomoću kolačića i drugih sličnih tehnologija.
 • Informacije koje dobivamo iz drugih izvora, uključujući treće strane i javno dostupne izvore. Osobne podatke o vama primat ćemo od raznih trećih strana kako je navedeno u nastavku:
 • podatke o identitetu i podatke za kontakt od sponzora ispitivanja ili treće strane koju je on imenovao, koji/a svoj poslovni nastan može imati unutar ILI izvan EU-a.

Kolačići

Koristimo kolačiće i/ili druge tehnologije praćenja kako bismo vas razlikovali od ostalih korisnika aplikacije, mrežnog mjesta aplikacije, platforme distribucije (Appstore) ili mrežnog mjesta usluga i kako bismo zapamtili vaše postavke. To nam pomaže da vam pružimo dobro iskustvo kada koristite aplikaciju ili pretražujete bilo koje od naših mrežnih mjesta, a omogućuje nam i poboljšanje aplikacije i naših mrežnih mjesta.  Za detaljne informacije o kolačićima koje koristimo, svrhe u koje ih koristimo i o načinima na koje možete regulirati svoj izbor u vezi s našom upotrebom vaših kolačića, pošaljite e-poštu na PatientGO@illingworthresearch.com.

Kako koristimo vaše osobne podatke i podatke posebnih kategorija

Vaše ćemo osobne podatke koristiti samo ako nam mjerodavni propisi to dozvoljavaju. Najčešće ćemo vaše osobne podatke koristiti u sljedećim okolnostima:

 • kada ste nam za to dali svoj pristanak prije obrade podataka;
 • kada trebamo izvršiti ugovor koji ćemo s vama uskoro sklopiti ili smo ga već sklopili;
 • kada je to potrebno za naše legitimne interese (ili interese treće strane), a vaši interesi i temeljna prava nemaju prednost pred tim interesima;
 • kada smo dužni ispuniti zakonsku ili regulatornu obvezu.

 

Svrhe u koje koristimo vaše osobne podatke i podatke posebnih kategorija

Svrha/aktivnost Vrsta podataka Zakonita osnova za obradu podataka
Instalacija aplikacije i vaša registracija kao novog korisnika aplikacije Podaci o identitetu
Podaci za kontakt
Financijski podaci
Podaci o uređaju
Vaš pristanak
Izvršavanje ugovora sklopljenog s vama
Potrebno za naše legitimne interese (naknada vaših troškova)
Obrada zahtjeva podnesenih unutar aplikacije i isporuku usluga, uključujući upravljanje zahtjevima za organizaciju putovanja/smještaja i ispunjavanje zahtjeva za naknadom troškova. Podaci o identitetu
Podaci za kontakt
Financijski podaci
Podaci o transakcijama
Podaci o uređaju
Podaci o lokaciji
Podaci posebnih kategorija
Vaš pristanak
Izvršavanje ugovora sklopljenog s vama
Potrebno za naše legitimne interese (naknada vaših troškova)
Upravljanje našim odnosom s vama, uključujući obavještavanje o izmjenama aplikacije ili bilo koje od usluga Podaci o identitetu
Podaci za kontakt
Financijski podaci
Podaci o profilu
Vaš pristanak
Izvršavanje ugovora sklopljenog s vama
Potrebno za naše legitimne interese (održavanje evidencija ažuriranima i analiza načina na koji klijenti koriste naše usluge)
Potrebno za udovoljavanje zakonskim obvezama (kako bismo vas obavijestili o svim izmjenama naših uvjeta)
Upravljanje našim poslovanjem i ovom aplikacijom i njihova zaštita, uključujući rješavanje problema, analizu podataka i testiranje sustava Podaci o identitetu
Podaci za kontakt
Podaci o uređaju
Potrebno za naše legitimne interese (za vođenje poslovanja, pružanje administrativnih i usluga IT-a, sigurnost mreže)

Otkrivanje vaših osobnih podataka

Kada pristanete na pružanje svojih osobnih podataka i podataka posebnih kategorija, tražit ćemo i vaš pristanak za dijeljenje vaših osobnih podataka s trećim stranama navedenima u nastavku u svrhe navedene u tablici:

 • interne treće strane kako su definirane u Glosaru;
 • vanjske treće strane kako su definirane u Glosaru;
 • treće strane kojima možemo odlučiti prodati ili prenijeti dijelove našeg društva ili naše imovine ili s kojima možemo odlučiti spojiti dijelove našeg društva ili naše imovine. Podredno, možemo tražiti kupnju drugih društva ili spajanje s njima. Ako dođe do promjena u strukturi našeg društva, novi vlasnici mogu koristiti vaše osobne podatke i podatke posebnih kategorija na isti način kao što je utvrđeno u ovim Pravilima o privatnosti.

Međunarodni prijenosi

Mnoge naše vanjske treće strane nalaze se izvan EGP-a pa će njihova obrada vaših osobnih podataka uključivati prijenos podataka izvan EGP-a.

Kad god prenosimo vaše osobne podatke iz EGP-a, osiguravamo sličan stupanj zaštite tako da osiguravamo da se primijeni barem jedna od sljedećih zaštitnih mjera:

 • Vaše ćemo osobne podatke prenositi samo u zemlje za koje se smatra da pružaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka. Za dodatne pojedinosti, pogledajte smjernice Europske komisije: Adekvatnost zaštite osobnih podataka u zemljama koje nisu članice EU-a.
 • Kada koristimo određene pružatelje usluga, možemo koristiti posebne ugovore koje je odobrila Europska komisija koji osobnim podacima pružaju jednaku zaštitu koju imaju u Europi. Za dodatne pojedinosti, pogledajte smjernice Europske komisije: Obrazac ugovora o prijenosu osobnih podataka u treće zemlje.
 • Kada koristimo pružatelje usluga s poslovnim nastanom u SAD-u, možemo im prenositi podatke ako su dio Štita privatnosti koji zahtijeva da pružaju sličnu zaštitu osobnim podacima koji se razmjenjuju između Europe i SAD-a. Za dodatne pojedinosti, pogledajte smjernice Europske komisije: Štit privatnosti EU-SAD.

Obratite nam se ako želite dodatne informacije o konkretnom mehanizmu koji koristimo za prijenos vaših osobnih podataka iz EGP-a.

Sigurnost podataka

Sve informacije koje nam pružate pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima. Podaci pohranjeni „u mirovanju” na našim sigurnim poslužiteljima zaštićeni su standardnim šifriranjem podataka. Ako smo vam zadali (ili ste odabrali) zaporku koja vam omogućuje pristup određenim dijelovima naših mrežnih mjesta, odgovorni ste za čuvanje povjerljivosti te zaporke. Molimo vas da ni s kim ne dijelite lozinku.

Nakon što zaprimimo vaše podatke, upotrijebit ćemo stroge postupke i sigurnosne značajke kako bismo pokušali spriječiti da se vaši osobni podaci slučajno izgube, koriste ili im se pristupi na neovlašteni način. Podaci koji se prenose između vas kao korisnika (krajnjeg korisnika) i društva Illingworth u sklopu pružanja usluge zaštićeni su standardnim metodama šifriranja. Podaci pohranjeni na našim poslužiteljima zaštićeni su šifriranjem u mirovanju i najsuvremenijim vatrozidovima kako bi se spriječio neovlašteni pristup.

Na uređaju krajnjeg korisnika ne pohranjuju se osobni podaci. Dva šifrirana tokena pohranjuju se na uređaju krajnjeg korisnika kako bi se olakšala prijava.

Uspostavili smo postupke za postupanje sa sumnjama na povredu osobnih podataka i obavijestit ćemo vas kao i svako mjerodavno nadzorno tijelo o tome kada nas na to obvezuju mjerodavni propisi.

Zadržavanje podataka

Prema zakonu, za potrebe financijskih revizija, dužni smo čuvati osnovne podatke o vama (uključujući podatke za kontakt, podatke o identitetu, financijske podatke i podatke o transakcijama) sedam godina nakon što završite sa svojim sudjelovanjem u kliničkom ispitivanju.

U nekim okolnostima možete nas zatražiti da izbrišemo vaše podatke: za dodatne informacije pogledajte Vaša zakonska prava u nastavku.

U nekim ćemo okolnostima anonimizirati vaše osobne podatke (tako da se više ne mogu povezati s vama) u istraživačke ili statističke svrhe. U tom slučaju te podatke možemo koristiti na neodređeno vrijeme a da vas o tome ne moramo obavještavati.

Vaša zakonska prava

Pod određenim okolnostima, prema propisima o zaštiti podataka imate sljedeća prava koja se odnose na vaše osobne podatke.

 • Zatražiti pristup svojim osobnim podacima (što je poznato kao „zahtjev ispitanika na pristup podacima”)
 • Zatražiti ispravak osobnih podataka kojima raspolažemo o vama
 • Zatražiti brisanje svojih osobnih podataka
 • Podnijeti prigovor protiv obrade svojih osobnih podataka kada se oslanjamo na legitimni interes (ili interes treće strane) i kada postoji nešto u vezi s vašom specifičnom situacijom zbog čega želite podnijeti prigovor protiv obrade na temelju te osnove jer smatrate da to utječe na vaša temeljna prava i slobode
 • Zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka
 • Zatražiti prijenos svojih osobnih podataka sebi ili trećoj strani
 • Povući pristanak u bilo kojem trenutku kada se oslanjamo na pristanak za obradu vaših osobnih podataka

Svako od ovih prava možete ostvariti u bilo kojem trenutku tako da kontaktirate s nama putem poštanske adrese Suite 5, Silk House, Park Green, Macclesfield, Cheshire, SK11 7QJ, United Kingdom ILI putem adrese e-pošte PatientGO@illingworthresearch.com.

Glosar

Zakonita osnova

Pristanak znači pristanak na obradu vaših osobnih podataka kada ste nam dali do znanja da ste suglasni s obradom u određenu svrhu tako da ste to izjavili ili jasno prihvatili. Pristanak je valjan samo ako ste ga dali slobodno i nakon što ste informirani o njegovom značenju te ako je specifičan i nedvosmislen pokazatelj onoga što želite. Svoj pristanak možete povući u bilo kojem trenutku tako da nam se obratite.

EGP znači Europski gospodarski prostor.

Legitimni interes znači interes našeg društva za vođenje našeg poslovanja i upravljanje njime kako bismo vam omogućili najbolju uslugu/proizvod i najbolje i najsigurnije iskustvo. Obavezno razmatramo i odmjeravamo svaki potencijalni utjecaj na vas (pozitivan i negativan) i vaša prava prije nego što pristupimo obradi vaših osobnih podataka radi naših legitimnih interesa. Ne koristimo vaše osobne podatke za aktivnosti u kojima utjecaj na vas ima prednost pred našim legitimnim interesima (osim ako za to imamo vaš pristanak ili ako smo drugačije obvezni ili smijemo to učiniti prema zakonu). Dodatne informacije o tome kako procjenjujemo naše legitimne interese u odnosu na potencijalne utjecaje na vas u vezi s određenim aktivnostima možete dobiti tako da nam se obratite.

Udovoljavanje zakonskim obvezama znači obrada vaših osobnih podataka kada je to potrebno radi udovoljavanja zakonskim obvezama kojima podliježemo.

Treće strane

Interne treće strane

Ostale tvrtke iz grupe Illingworth koje djeluju kao zajednički voditelji obrade podataka ili izvršitelji obrade podataka s poslovnim nastanom u Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Australiji i Sjedinjenim Američkim Državama, a koje pružaju usluge informatičke tehnologije i upravljanja sustavom te podnose izvještaje voditeljima.

Vanjske treće strane

Pružatelji usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade podataka, a koji pružaju usluge informatičke tehnologije i upravljanja sustavom.

Profesionalni savjetnici koji djeluju kao izvršitelji obrade podataka ili zajednički voditelji obrade podataka, uključujući pravnike, bankare, revizore i osiguravatelje koji pružaju savjetodavne, bankarske, pravne, osiguravateljske i računovodstvene usluge.

Pružatelji usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade podataka koji vam u sklopu usluga pružaju usluge putovanja, smještaja i prijevoza.

Carinska i porezna služba Ujedinjene Kraljevine, nadzorna tijela i druga tijela koja djeluju kao izvršitelji obrade podataka ili zajednički voditelji obrade podataka u Ujedinjenoj Kraljevini, a koja u određenim okolnostima zahtijevaju izvještavanje o aktivnostima obrade.

Vaša zakonska prava

Imate pravo:

 • Zatražiti pristup svojim osobnim podacima (što je poznato kao „zahtjev ispitanika na pristup podacima”). To vam omogućuje da primite presliku osobnih podataka kojima raspolažemo o vama i da provjerite obrađujemo li ih zakonito.
 • Zatražiti ispravak osobnih podataka kojima raspolažemo o vama. To vam omogućuje da ispravite nepotpune ili netočne podatke koje imamo o vama, iako ćemo možda trebati provjeriti točnost novih podataka koje nam dostavite.
 • Zatražiti brisanje svojih osobnih podataka. To vam omogućuje da od nas tražite brisanje ili uklanjanje osobnih podataka kada ne postoji valjani razlog da nastavimo s obradom. Također imate pravo tražiti od nas da izbrišemo ili uklonimo vaše osobne podatke kada ste uspješno ostvarili svoje pravo na prigovor na obradu (vidjeti u nastavku), kada smo vaše podatke možda nezakonito obradili ili kada smo dužni izbrisati vaše osobne podatke u skladu s nacionalnim propisima. Napominjemo, međutim, da ne možemo uvijek udovoljiti vašem zahtjevu za brisanje iz određenih pravnih razloga o kojima ćemo vas obavijestiti, ako postoje, u trenutku podnošenja vašeg zahtjeva.
 • Podnijeti prigovor protiv obrade svojih osobnih podataka kada se oslanjamo na legitimni interes (ili interes treće strane) i kada postoji nešto u vezi s vašom specifičnom situacijom zbog čega želite podnijeti prigovor protiv obrade na temelju te osnove jer smatrate da to utječe na vaša temeljna prava i slobode. U nekim slučajevima možemo pokazati da imamo uvjerljive legitimne razloge za obradu vaših podataka koji imaju prednost pred vašim pravima i slobodama.
 • Zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka. To vam omogućuje da od nas zatražite obustavu obrade svojih osobnih podataka u sljedećim situacijama:

(a)         ako želite utvrditi jesu li podaci točni;

(b)         ako je naše korištenje podataka nezakonito, ali ne želite da ih izbrišemo;

(c)          kada želite da nastavimo čuvati podatke čak i ako to više nismo dužni činiti kako biste utvrdili, ostvarili ili zaštitili zakonske zahtjeve; ili

(d)         kada ste podnijeli prigovor protiv našeg korištenja vaših podataka, ali mi moramo potvrditi imamo li zakonite razloge za njihovo korištenje koji imaju prednost.

 • Zatražiti prijenos svojih osobnih podataka sebi ili trećoj strani. Mi ćemo vama ili trećoj strani koju ste odabrali dostaviti vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. Imajte na umu da se ovo pravo odnosi samo na automatizirane podatke za čije korištenje ste nam prvobitno dali pristanak li kada smo te podatke iskoristili za izvršenje ugovora sklopljenog s vama.
 • Povući pristanak u bilo kojem trenutku kada se oslanjamo na pristanak za obradu vaših osobnih podataka. Međutim, to neće utjecati na zakonitost obrada koje su izvršene prije nego što povučete svoj pristanak. Ako povučete svoj pristanak, možda vam nećemo moći pružiti određene proizvode ili usluge. Obavijestit ćemo vas ako to bude slučaj u trenutku kada povučete svoj pristanak.

Opis kategorija osobnih podataka

 • Podaci o identitetu: ime, prezime, djevojačko ime, korisničko ime ili sličan identifikator, bračni status, titula, datum rođenja, rod, podaci o putovnici, uključujući broj, ime, zemlju izdavanja i datum isteka.
 • Podaci za kontakt: kućna adresa, adresa e-pošte, telefonski brojevi i podaci za hitne slučajeve.
 • Financijski podaci: podaci o bankovnom računu i kartici za plaćanje.
 • Podaci o transakciji: uključujući podatke o uplatama i podatke o zahtjevima unutar aplikacije.
 • Podaci o uređaju: uključuju vrstu mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni identifikator uređaja (na primjer, broj IMEI vašeg uređaja, adresu MAC sučelja bežične mreže uređaja ili broj mobilnog telefona koji uređaj koristi), informacije o mobilnoj mreži, vaš mobilni operativni sustav, vrstu mobilnog preglednika koji koristite i informacije o postavkama vremenske zone.
 • Podaci o sadržaju: uključujući informacije pohranjene na vašem uređaju, uključujući fotografije, videozapise ili druge digitalne sadržaje;
 • Podaci o profilu: uključujući vaše korisničko ime i zaporku, povijest zahtjeva u aplikaciji, vaše postavke i povratne informacije.
 • Podaci o korištenju: uključujući podatke o vašem korištenju bilo koje od naših aplikacija ili vaše posjete bilo kojem od naših mrežnih mjesta, uključujući, ali ne ograničavajući se na podatke o prometu i druge komunikacijske podatke, bez obzira na to jesu li potrebni u naše vlastite svrhe naplate ili neke druge svrhe i resurse kojima pristupate.

Podaci posebnih kategorija

Oni uključuju sve podatke koje nam dajete posebno u vezi sa zahtjevom koji ste postavili u aplikaciji (kao što je zahtjev za prijevozom ili smještajem), a koji mogu sadržavati podatke o vašoj rasi ili etničkoj pripadnosti, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima i podatke o vašem zdravlju.